113 Results (Displaying results 1 - 30)
Edit Your Search
1.

Duhovniyat Renesans y Balgarskata Ideya (Paperback)

Georgi Panayotov
(Gloucester, ., United Kingdom)
Quantity Available: 10

This book is printed on demand. It is a new book and will be printed once your order is received.
Add Book to Shopping Basket
Price: US$ 12.09
Convert Currency
Shipping: FREE
From United Kingdom to U.S.A.
Destination, Rates & Speeds

Book Description: Lulu Enterprises, 2014. Paperback. Book Condition: New. 210 x 148 mm. Brand New Book ***** Print on Demand *****. C est une analyse de l epoque actuelle (sur la base de l Apocalypse de la Bible, des idees de Rudolf Steiner et de Peter Deunov), qui devoile les problemes essentiels de notre existence et le role de chaque etre humain lors de la transition vers une conscience nouvelle et l Ere du Verseau. Bookseller Inventory # APC9781291904314

2.

Powtorka z literatury 2 Renesans Barok

Szostak, Aldona
Bookseller: medimops
(Berlin, D, Germany)
Quantity Available: 1

Add Book to Shopping Basket
Price: US$ 4.10
Convert Currency
Shipping: US$ 10.66
From Germany to U.S.A.
Destination, Rates & Speeds

Book Description: Greg. Taschenbuch. Book Condition: Good. 345 Gramm. Bookseller Inventory # M0837327135X-G

3.

Historia Filozofii Polskie, Tom I and II.

Wiktor Wasik
(Mishawaka, IN, U.S.A.)
Quantity Available: 1
Add Book to Shopping Basket
Price: US$ 14.97
Convert Currency
Shipping: FREE
Within U.S.A.
Destination, Rates & Speeds

Book Description: Instytut Wydawniczy "Pax", Warszawa. Cloth. Book Condition: Fair. Small Quarto. Small Quarto. Cloth Hardcover, . . 2 volumes. Texts in Polish. Tom I (1958): Scholastyka Renesans Oswiecenie; Tom II (1966): Romantyzm. Bound in beige [I] and pale green [II] cloth with green lettering. Heavily faded and smudged surfaces and edges; bumped extremities. Hinges are starting; textblocks remain firm despite sporadic gutter cracks. Previous ownership markings include stickers on the front paste-downs and ink signatures on the front free endpapers. Pages are free of reader's marks. Bookseller Inventory # GRP18640056

4.

Tarbut Ha-Renesans Be-Italyah - Die Kultur der Renaissance in Italien HEBREW

Burckhardt, Jacob
(Waterbury, CT, U.S.A.)
Quantity Available: 1
Add Book to Shopping Basket
Price: US$ 12.99
Convert Currency
Shipping: US$ 4.00
Within U.S.A.
Destination, Rates & Speeds

Book Description: Jerusalem: Mosad Byalik, 726 01/01/1952, 1952. Hardcover. Book Condition: Used - Very Good. 27179-AT-4010bkc HARDCOVER light wear to dust jacket - NO highlighting or writing - HEBREW. Bookseller Inventory # 039201

5.

Duhovniyat Renesans y Balgarskata Ideya (Paperback)

Georgi Panayotov
(Gloucester, UK, United Kingdom)
Quantity Available: 10

This book is printed on demand. It is a new book and will be printed once your order is received.
Add Book to Shopping Basket
Price: US$ 18.13
Convert Currency
Shipping: FREE
From United Kingdom to U.S.A.
Destination, Rates & Speeds

Book Description: Lulu Enterprises, 2014. Paperback. Book Condition: New. 210 x 148 mm. Brand New Book ***** Print on Demand *****.C est une analyse de l epoque actuelle (sur la base de l Apocalypse de la Bible, des idees de Rudolf Steiner et de Peter Deunov), qui devoile les problemes essentiels de notre existence et le role de chaque etre humain lors de la transition vers une conscience nouvelle et l Ere du Verseau. Bookseller Inventory # APC9781291904314

6.

Al homotayikh Yerushalayim: mahazeh be-shalosh ma'arakhot.

Bar-Yossef, Yehoshua .
(San Francisco, CA, U.S.A.)
Quantity Available: 1
Add Book to Shopping Basket
Price: US$ 15.00
Convert Currency
Shipping: US$ 4.00
Within U.S.A.
Destination, Rates & Speeds

Book Description: Renesans, Haifa, 1967. Softbound. Book Condition: Very Good. Octavo, paper covers, 64 pp. Text is in Hebrew. Bookseller Inventory # 72805

7.

Hogeh ha-renesans: koratav ve-torato shel G'ordano Bruno.

Shmueli, Ephraim.
(San Francisco, CA, U.S.A.)
Quantity Available: 1
Add Book to Shopping Basket
Price: US$ 15.00
Convert Currency
Shipping: US$ 4.00
Within U.S.A.
Destination, Rates & Speeds

Book Description: N. Tverski, Tel Aviv, 1953. Hardbound. Book Condition: Good. Duodecimo in edgeworn dust jacket, 224 pp., b/w illustrations, bibliography, yellowed paper In Hebrew. Bookseller Inventory # 48430

8.
Add Book to Shopping Basket
Price: US$ 15.00
Convert Currency
Shipping: US$ 4.00
Within U.S.A.
Destination, Rates & Speeds

Book Description: Buenos Aires, 1956. Hardbound. Book Condition: Very Good. Octavo, paper covers, 257-384 pp. In Yiddish. Articles are "Yehudah Abravanels Lebn un Shafn," S.M. Estrin, "Yehudah Abravanels Onteyl Inem Renesans" Karl Gebhard, "Intelektuele Libe bay Yehudah Abravanel un bay Spinoza," Salomon Suskovitsh, "Dialogn vegn Libe (fragment)," Yehudah Abravanel, "Heinrich Heine - Durkh Zayne Eygene Reykh," Yosef Bernfeld, "Vaytheds Kultur-Sintez," V. Natanzon, "An Entfer Mayne Kritiker," Suskovitsh. Bookseller Inventory # 65930

9.

500 zagadek z epoki renesansu

Piskadlo Antoni
(Szczecin, PL, Poland)
Quantity Available: 1
Add Book to Shopping Basket
Price: US$ 2.62
Convert Currency
Shipping: US$ 18.65
From Poland to U.S.A.
Destination, Rates & Speeds

Book Description: WP, 1975. Soft cover. Book Condition: Good. 309s.ilustracje oprawa kartonowa stan dobry. Bookseller Inventory # 4f63319cd5466fc2bf894ac777da0631

10.

Haye ha-Yehudim be-Italyah bi-tekufat ha-Renesans/ Jewish Life in Renaissance Italy.

Shulvass, Moses Avigdor.
(San Francisco, CA, U.S.A.)
Quantity Available: 1
Add Book to Shopping Basket
Price: US$ 18.00
Convert Currency
Shipping: US$ 4.00
Within U.S.A.
Destination, Rates & Speeds

Book Description: Ogen Publishing Company and M. Newman Publishing House Ltd., New York, 1955. Hardbound. Book Condition: Good. Octavo, green cloth with gold lettering, 359 pp., index, endpapers cracked at the hinges In Hebrew. Bookseller Inventory # 56296

11.
Add Book to Shopping Basket
Price: US$ 23.40
Convert Currency
Shipping: FREE
Within U.S.A.
Destination, Rates & Speeds

Book Description: Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Laukowe, 1977., 1977. Hardcover. Book Condition: Used: Very Good. SCARCE HARDCOVER BOOK WITH DUST JACKET. NO WRITING OR MARKINGS IN TEXT. SOME WEAR TO EDGES OF COVER, WITH OVERALL FAINT DISCOLORATION TO COVER. LIGHT WEAR AND CREASING TO DUST JACKET. TEXT IN POLISH. Bookseller Inventory # SKU-94725

12.

Sztuka Polski

Jesse Russel, Ronald Cohn
Bookseller: Bookvika
(Key Biscayne, FL, U.S.A.)
Quantity Available: > 20

This book is printed on demand. It is a new book and will be printed once your order is received.
Add Book to Shopping Basket
Price: US$ 19.95
Convert Currency
Shipping: US$ 3.50
Within U.S.A.
Destination, Rates & Speeds

Book Description: Book on Demand, Miami, 2013. Perfect binding. Book Condition: NEW. Dust Jacket Condition: NEW. 5.8" x 8.3". In Polish language. High Quality Content by WIKIPEDIA articles! Sztuka Polski - poj¿cie to obejmuje dzia¿alno¿¿ artystyczn¿ na terenach zwi¿zanych z pa¿stwem polskim od pradziejów po dzie¿ dzisiejszy. Oprócz Polaków znacz¿c¿ rol¿ w sztuce Polski odgrywali arty¿ci europejscy, zw¿aszcza w okresie ¿redniowiecza i nowo¿ytno¿ci. Sztuka Polski bazowa¿a przede wszystkim na kulturze zachodniej (¿aci¿skiej), natomiast we wschodnich obszarach, ¿¿cznie z dawnymi Kresami Wschodnimi tak¿e na kulturach wschodnich. Sztuk¿, zw¿aszcza dawn¿ cechuje recepcja wp¿ywów wielkich o¿rodków artystycznych Europy, g¿ównie Francji, Niemiec i W¿och, cz¿sto kosztem innowacji artystycznych, które na szerok¿ skal¿ mia¿y miejsce dopiero od XIX wieku. Pomimo utrudniaj¿cych jasn¿ klasyfikacj¿ dzie¿ polskiej sztuki licznych zmian terytorialnych i 123 lat utraty niepodleg¿o¿ci na ziemiach polskich dzia¿alno¿¿ budowlana i artystyczna by¿a nieprzerwana. Co wi¿cej w latach zaborów mia¿ miejsce gwa¿towny wzrost zainteresowania sztuk¿ i znaczny progres twórców rodowitych, sztuka obok literatury by¿a g¿ównym katalizatorem umacniaj¿cym pozycj¿ narodu polskiego i jego d¿¿e¿ do ponownej wolno¿ci. XIX wiek to tak¿e pocz¿tki polskiego muzealnictwa, historii sztuki a tak¿e konserwacji zabytków. Sztuk¿ w Polsce reprezentuj¿ dzie¿a zarówno jak architektury i wszystkich sztuk pi¿knych pocz¿wszy od ¿redniowiecza po dzie¿ dzisiejszy. Podzia¿ na style historyczne jest trudny do sklasyfikowania, bowiem obraz sztuki ma charakter poligemiczny, co by¿o skutkiem ró¿norodnych uwarunkowa¿ geograficznych, politycznych, gospodarczych, spo¿ecznych i kulturalnych. W XIII wieku trwa¿a wci¿¿ tradycja roma¿ska, a jednocze¿nie powstawa¿y pierwsze dzie¿a o formach gotyckich. Za panowania ostatnich Jagiellonów gotyk i renesans wspó¿istnia¿y, nawet w Krakowie, gdzie my¿l Odrodzenia dotar¿a najszybciej. Tradycja gotycka trwa¿a nieprzerwanie, nawet w XVII i XVIII wieku pojawiaj¿ si¿ pojedyncze elementy maj¿ce zwi¿zek z gotykiem. Na pocz¿tku XVII stulecia ma miejsce zmierzch renesansu, apogeum manieryzmu i ¿wit lansowanej przez Wazów sztuki barokowej. Za panowania Stanis¿awa Augusta Poniatowskiego mia¿a miejsce paralela pó¿nego baroku, rokoka i wczesnego klasycyzmu. Sztuka Polski charakteryzuje si¿ ¿atwo czytelnymi podzia¿ami na ¿regiony¿ artystyczne, co jest rezultatem politycznej niestabilno¿ci i licznych zmian terytorialnych. Rozbicie dzielnicowe sta¿o si¿ pocz¿tkiem wyodr¿bniania si¿ ¿l¿ska, Pomorza, tak¿e zjednoczone przez W¿adys¿awa ¿okietka Wielkopolska i Ma¿opolska cechowa¿a pewna artystyczna niezale¿no¿¿. Wcielenie do granic Rzeczypospolitej wschodnich rubie¿y zgo¿a nie zniwelowa¿o pewnej odr¿bno¿ci artystycznej historycznych regionów takich jak Ru¿ czy Litwa. Do najwa¿niejszych o¿rodków artystycznych i zespo¿ów zabytkowych na obecnych ziemiach Polski zalicza si¿ Warszaw¿, Kraków, Wroc¿aw, Pozna¿, Gda¿sk, Toru¿, Szczecin, Lublin, Zamo¿¿, Sandomierz w których zachowa¿y si¿ du¿e zespo¿y zabytkowe, ponadto miasta te posiadaj¿ bogate zbiory muzealne. Natomiast na Kresach Wschodnich prym wiod¿y Lwów i Wilno. Dannoe izdanie predstavlyaet soboj kompilyatsiyu svedenij, nahodyaschihsya v svobodnom dostupe v srede Internet v tselom, i v informatsionnom setevom resurse "Vikipediya" v chastnosti. Sobrannaya po chastotnym zaprosam ukazannoj tematiki, dannaya kompilyatsiya postroena po printsipu podbora blizkih informatsionnyh ssylok, ne imeet samostoyatelnogo syuzheta, ne soderzhit nikakih analiticheskih materialov, vyvodov, otsenok moralnogo, eticheskogo, politicheskogo, religioznogo i mirovozzrencheskogo haraktera v otnoshenii glavnoj tematiki, predstavlyaya soboj isklyuchitelno faktologicheskij material. This item is printed on demand. This is a printed copy of digital content available at Wikipedia. SOFT COVER. Bookseller Inventory # 3097164

13.
Add Book to Shopping Basket
Price: US$ 20.00
Convert Currency
Shipping: US$ 4.00
Within U.S.A.
Destination, Rates & Speeds

Book Description: Farlag Renesans, New York, 1952. Book Condition: Very Good. Octavo, mottled red cloth, 190 pp. In Yiddish. Signed by the author. Bookseller Inventory # 15510

14.

Renesans. Mysli wielkich ludzi epoki Odrodzenia

Bookseller: Literacki24
(Siemianowice Slaskie, ., Poland)
Quantity Available: 1
Add Book to Shopping Basket
Price: US$ 6.23
Convert Currency
Shipping: US$ 19.32
From Poland to U.S.A.
Destination, Rates & Speeds

Book Description: WP, Warszawa, 1957. Hardcover. B6 (125 x 176 mm). polski/Polish; Pages/stron: 128; Edition/wydanie: 1; Series/seria: Mysli srebrne i zlote; Categories: Wydawnictwa rozne. Bookseller Inventory # f13096

15.

C.K. Dezerterzy

Sejda Kazimierz
Bookseller: Literacki24
(Siemianowice Slaskie, ., Poland)
Quantity Available: 1
ISBN: 8311074739

Add Book to Shopping Basket
Price: US$ 6.23
Convert Currency
Shipping: US$ 19.32
From Poland to U.S.A.
Destination, Rates & Speeds

Book Description: MON, Warszawa, 1987. Paperback. A5 (148 x 210 mm). polski/Polish; Pages/stron: 288; Edition/wydanie: 2; Categories: Literatura piekna polska; Opis: Pelna dramatyzmu opowiesc o losach zolnierzy wcielonych przymusowo do armii austriackiej w latach pierwszej wojny swiatowej oparta jest na osobistych przezyciach autora. Po raz pierwszy opublikowana w 1937 roku przezywa obecnie renesans popularnosci, wywolany zapewne filmem, ktory cieszyl sie niemala frekwencja. Pieciu dezerterow z c.k. armii, ktorym przewodzil Polak, przez dluzszy czas wymyka sie oblawom, stosujac przerozne fortele, aby zachowac zycie. Pod warstwa anegdotyczna kryja sie glebsze problemy moralne, tak wiec powiesc Sejdy odznacza sie walorami nie tylko historyczno-poznawczymi. Bookseller Inventory # a16571

16.

Renesans w Polsce: Kaplica Zygmuntowska.

(Tworog, ., Poland)
Quantity Available: 1
ISBN: 8321330398

Add Book to Shopping Basket
Price: US$ 6.56
Convert Currency
Shipping: US$ 19.32
From Poland to U.S.A.
Destination, Rates & Speeds

Book Description: Warszawa: "Arkady", 1983., 1983. Book Condition: Szukaj w opisie. 16cm. Notka wydawnicza: Warszawa: "Arkady", 1983.; Wymiar bloku: 16cm.; Seria: (Seria: Mala Encyklopedia Sztuki; 78).; Naklad: 30200; Uwagi: Oprawa wydawnicza.; Strony: 39, [1]s.; Kategorie tematyczne: sztuka XVI wieku rzezba, regiony cracoviana / art art of the 16th century sculpture, regions Cracoviana / Kunst Kunst des 16. Jh.s Skulptur, Regionen Krakau; Bookseller Inventory # 34384

17.
Add Book to Shopping Basket
Price: US$ 6.56
Convert Currency
Shipping: US$ 19.32
From Poland to U.S.A.
Destination, Rates & Speeds

Book Description: Warszawa: "Arkady", 1983., 1983. Book Condition: Szukaj w opisie. 16cm. Notka wydawnicza: Warszawa: "Arkady", 1983.; Wymiar bloku: 16cm.; Seria: (Seria: Mala Encyklopedia Sztuki; 79).; Naklad: 30150; Uwagi: Oprawa wydawnicza.; Strony: 39, [1]s.; Kategorie tematyczne: sztuka XVI wieku architektura biografie rzezba / art art of the 16th century architecture biography sculpture / Kunst Kunst des 16. Jh.s Architektur Biografie Skulptur; Bookseller Inventory # 34391

18.
Add Book to Shopping Basket
Price: US$ 22.50
Convert Currency
Shipping: US$ 4.00
Within U.S.A.
Destination, Rates & Speeds

Book Description: Ben-Zvi Institute and Ben-Gurion University of the Negev Press, Jerusalem and Beer Sheva, 1995. Hardbound. Book Condition: Very Good. Octavo, glossy printed paper covers, 284, x pp., b/w photos, bibliography, indexes, English language foreword at the rear In Hebrew. Bookseller Inventory # 64346

19.

Renesans w Polsce

Kozakiewiczowie Helena i Stefan
(Szczecin, PL, Poland)
Quantity Available: 1
Add Book to Shopping Basket
Price: US$ 8.20
Convert Currency
Shipping: US$ 18.65
From Poland to U.S.A.
Destination, Rates & Speeds

Book Description: Arkady, 1984. Soft cover. Book Condition: Good. 279 stron ilustracje. Bookseller Inventory # ABE-8725932316

20.

Renesans w Polsce. Jan Maria Mosca zwany Padovano

Kozakiewiczowa Helena (opr.)
Bookseller: Literacki24
(Siemianowice Slaskie, ., Poland)
Quantity Available: 1
ISBN: 8321330428

Add Book to Shopping Basket
Price: US$ 7.54
Convert Currency
Shipping: US$ 19.32
From Poland to U.S.A.
Destination, Rates & Speeds

Book Description: Arkady, Warszawa, 1983. Paperback. A6 (105 x 148 mm). polski/Polish; Pages/stron: 40; Edition/wydanie: 2; Series/seria: Mala Encyklopedia Sztuki; Categories: Kultura, sztuka, historia sztuki. Bookseller Inventory # b04907

21.

Skarby Licvinaunayu, Renesans O.a.

Stary Olsa
(Delmenhorst, ., Germany)
Quantity Available: 1
Add Book to Shopping Basket
Price: US$ 13.71
Convert Currency
Shipping: US$ 13.25
From Germany to U.S.A.
Destination, Rates & Speeds

Book Description: Sound Age, O.a. Hardcover. Book Condition: Gut. ger - Deutsch 1,00 kg. Bookseller Inventory # 9001920530

22.

Shumer: Ur, Shumerska mifolohiya, Tretya dynastiya Uru, Urukahina, Epos pro Hilhamesha, Anzud, Eduba, Tiamat, Luhal, Zikkurat v Uri, Dilmun (Ukrainian Edition)

Dzherelo: Wikipedia
Bookseller: BuySomeBooks
(Las Vegas, NV, U.S.A.)
Quantity Available: 20

This book is printed on demand. It is a new book and will be printed once your order is received.
Add Book to Shopping Basket
Price: US$ 23.78
Convert Currency
Shipping: US$ 4.50
Within U.S.A.
Destination, Rates & Speeds

Book Description: Paperback. Book Condition: New. This item is printed on demand. Paperback. Dzherelo: Wikipedia. Storinky: 23. Hlavy: Ur, Shumerska mifolohiya, Tretya dynastiya Uru, Urukahina, Epos pro Hilhamesha, Anzud, Eduba, Tiamat, Luhal, Zikkurat v Uri, Dilmun, Shumery, Anu, Utukhenhal, Ensi, Melukhkha, Makkan, Anshar, Shedu. Vytyah: Tretya dynastiya Ura - dynastiya ta derzhava, yaku vona ocholyuvala, shcho isnuvala v starodavnomu Mezhyrichchi u KHKHI stolitti do nashoi ery. Tse buv ostanniy period shumerskoi derzhavnosti - tak zvanyy shumerskyy renesans. Tsarstvo Shumera ta Akkada za pravlinnya III dynastii Ura - tse persha v istorii totalitarna derzhava, dlya yakoi buly kharakterni oderzhavlennya bilshoi chastyny hospodarstva krainy, kontrol ta rehlamentatsiya usikh aspektiv zhyttya, chitka derzhavna ideolohiya. Nezvazhayuchy na pidkreslenu shumerskist i te, shcho v ofitsiynomu vzhytku bula lyshe shumerska mova, naspravdi tsarstvo Shumera ta Akkada bulo rezultatom syntezu shumerskoi ta akkadskoi tradytsiy, khoch i za dominuvannya pershoi, a v zhyvomu spilkuvanni akkadska prodovzhuvala vytisnyaty shumersku. Pislya vyhnannya hutiiv pravytel Uruku Utukhenhal obyednav pid svoyeyu vladoyu uves Shumer i oholosyv sebe za prykladom sarhonidiv tsarem Shumeru i Akkadu. Sered yoho spodvyzhnykiv buv i pravytel Uru Ur-Nammu. Yakshcho spershu vin u svoikh nadpysakh zobrazhuye sebe virnym namisnykom Utukhenhalya, to piznishe sam pochynaye pretenduvaty na verkhovnu vladu. V borotbu za vladu probuvav vtrutytysya i pravytel Lahashu, odnak yomu zavazhala reputatsiya Lahasha, kotryy vvazhavsya prokutiyskym mistom. Na shchastya dlya Ur-Nammu, persh nizh borotba diyshla do zbroynoho konfliktu, Utukhenhal zahynuv vnaslidok neshchasnoho vypadku. Nevdovzi po tomu luhal Ura zavoyuvav Uruk i stvoryv yedynu derzhavu, vidomu zaraz yak tsarstvo Tretoi dynastii Ura. Sotsialno-istorychni umovy toho chasu v znachniy miri vplynuly na sam kharakter derzhavy. Po-pershe, tse bulo vidrodzhennya Shumeru pislya tryvaloho inozemno. . . This item ships from La Vergne,TN. book. Bookseller Inventory # 9781233836499

23.

Renesans

Labno Jeannie
Bookseller: Literacki24
(Siemianowice Slaskie, ., Poland)
Quantity Available: 9

Add Book to Shopping Basket
Price: US$ 9.51
Convert Currency
Shipping: US$ 19.32
From Poland to U.S.A.
Destination, Rates & Speeds

Book Description: Arkady, Warszawa, 2010. Paperback. (148X225). polski/Polish; Pages/stron: 128; Series/seria: Sztuka w szczegolach; Categories: Sztuka, historia sztuki; Opis: Dr Jeannie Labno na podstawie wybranych dwudziestu dziel charakterystycznych dla sztuki renesansu przybliza czytelnikom najwazniejsze cechy, tematy i techniki malarstwa tego okresu - od perspektywy z jednym punktem zbieznym w pracach Masaccia po rewolucyjne sfumato w tworczosci Leonarda da Vinci. Kazdy z tych obrazow autorka prezentuje w kontekscie historycznym, podkresla elementy stanowiace wklad artysty w rozwoj kompozycji, technik malarskich i kolorystyki. Bookseller Inventory # mY8899

24.

Haye ha-Yehudim be-Italyah bi-tekufat ha-Renesans/ Jewish Life in Renaissance Italy.

Shulvass, Moses Avigdor.
(San Francisco, CA, U.S.A.)
Quantity Available: 2
Add Book to Shopping Basket
Price: US$ 25.00
Convert Currency
Shipping: US$ 4.00
Within U.S.A.
Destination, Rates & Speeds

Book Description: Hotsaat Ogen, New York, 1955. Hardbound. Book Condition: Very Good. Octavo, green cloth with gold lettering, xii, 360 pp., index In Hebrew. Inscirbed by the author on the free front endpaper. Bookseller Inventory # 45333

25.

Opowiadania. Antyk i renesans

Parandowski Jan
Bookseller: Literacki24
(Siemianowice Slaskie, ., Poland)
Quantity Available: 1
Add Book to Shopping Basket
Price: US$ 10.17
Convert Currency
Shipping: US$ 19.32
From Poland to U.S.A.
Destination, Rates & Speeds

Book Description: Nasza Ksiegarnia, Warszawa, 1956. Hardcover. B6 (125 x 176 mm). polski/Polish; Pages/stron: 206; Edition/wydanie: 1; Categories: Literatura piekna polska. Bookseller Inventory # f09846

26.

Renesans W Polsce

Helena I Stefan Kozakiewiczowie
(Bristol, SOM, United Kingdom)
Quantity Available: 1
Add Book to Shopping Basket
Price: US$ 22.79
Convert Currency
Shipping: US$ 6.81
From United Kingdom to U.S.A.
Destination, Rates & Speeds

Book Description: Arkady Warszawa, 1987. Paperback. Book Condition: Used; Good. Ships from the UK within 24 hours. Paperback: Used but in Good Condition for sensible price. Illustrated. With photographs. Spine creased. In Polish. Bookseller Inventory # BBI40395

27.
Add Book to Shopping Basket
Price: US$ 31.00
Convert Currency
Shipping: FREE
Within U.S.A.
Destination, Rates & Speeds

Book Description: Hotsa'a 'Ogen 'al yad, NY, 1955. hardcover ExLib. Book Condition: Very good-. In Hebrew. pub cont: ha-Histadrut ha-'Ivri be-Amerikah. Biblio. Corners bumped 359 pages. Bookseller Inventory # 001993

28.
Add Book to Shopping Basket
Price: US$ 12.79
Convert Currency
Shipping: US$ 19.32
From Poland to U.S.A.
Destination, Rates & Speeds

Book Description: Ksiegarnia Ziem Zachodnich, Poznan, 1948. Paperback. A5 (148 x 210 mm). polski/Polish; Pages/stron: 90; Edition/wydanie: 1; Categories: Literaturoznawstwo, jezykoznawstwo, teoria i krytyka literacka. Bookseller Inventory # b10012

29.

Renesans w Polsce.

Kozakiewiczowie Helena i Stefan:
(Tworog, ., Poland)
Quantity Available: 1
ISBN: 8321330002

Add Book to Shopping Basket
Price: US$ 13.12
Convert Currency
Shipping: US$ 19.32
From Poland to U.S.A.
Destination, Rates & Speeds

Book Description: Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 1976., 1976. Book Condition: Szukaj w opisie. 21cm. Notka wydawnicza: Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 1976.; Wymiar bloku: 21cm.; Naklad: 50000; Uwagi: Oprawa wydawnicza. Pozycja w ladnym stanie.; Strony: 279, [1]s.; Kategorie tematyczne: historia Polski XVI wiek kultura nowozytnosc, sztuka XVI wieku kultura / history of Poland 16th century culture Modern Times (15/16th-18th century), art art of the 16th century culture / Geschichte Polens 16. Jh. Kultur Neuzeit, Kunst Kunst des 16. Jh.s Kultur; Bookseller Inventory # 23357

30.

Tretya dinast¿ya Uru

Jesse Russel, Ronald Cohn
Bookseller: Bookvika
(Key Biscayne, FL, U.S.A.)
Quantity Available: > 20

This book is printed on demand. It is a new book and will be printed once your order is received.
Add Book to Shopping Basket
Price: US$ 29.95
Convert Currency
Shipping: US$ 3.50
Within U.S.A.
Destination, Rates & Speeds

Book Description: Book on Demand, Miami, 2013. Perfect binding. Book Condition: NEW. Dust Jacket Condition: NEW. 5.8" x 8.3". In Ukrainian language. High Quality Content by WIKIPEDIA articles! Tretya dinast¿ya Ura - dinast¿ya ta derzhava, yaku vona ocholyuvala, scho ¿snuvala v starodavnomu Mezhir¿chch¿ u HH¿ stol¿tt¿ do nasho¿ eri. Tse buv ostann¿j per¿od shumersko¿ derzhavnost¿ - tak zvanij shumerskij renesans. Tsarstvo Shumera ta Akkada za pravl¿nnya ¿¿¿ dinast¿¿ Ura - tse persha v ¿stor¿¿ total¿tarna derzhava, dlya yako¿ buli haraktern¿ oderzhavlennya b¿lsho¿ chastini gospodarstva kra¿ni, kontrol ta reglamentats¿ya us¿h aspekt¿v zhittya, ch¿tka derzhavna ¿deolog¿ya. Nezvazhayuchi na p¿dkreslenu shumersk¿st ¿ te, scho v of¿ts¿jnomu vzhitku bula lishe shumerska mova, naspravd¿ tsarstvo Shumera ta Akkada bulo rezultatom sintezu shumersko¿ ta akkadsko¿ tradits¿j, hoch ¿ za dom¿nuvannya persho¿, a v zhivomu sp¿lkuvann¿ akkadska prodovzhuvala vit¿snyati shumersku. Dannoe izdanie predstavlyaet soboj kompilyatsiyu svedenij, nahodyaschihsya v svobodnom dostupe v srede Internet v tselom, i v informatsionnom setevom resurse "Vikipediya" v chastnosti. Sobrannaya po chastotnym zaprosam ukazannoj tematiki, dannaya kompilyatsiya postroena po printsipu podbora blizkih informatsionnyh ssylok, ne imeet samostoyatelnogo syuzheta, ne soderzhit nikakih analiticheskih materialov, vyvodov, otsenok moralnogo, eticheskogo, politicheskogo, religioznogo i mirovozzrencheskogo haraktera v otnoshenii glavnoj tematiki, predstavlyaya soboj isklyuchitelno faktologicheskij material. This item is printed on demand. This is a printed copy of digital content available at Wikipedia. SOFT COVER. Bookseller Inventory # 3062837

Condition

Binding

Collectible Attributes

Free Shipping

Bookseller Location

Bookseller Rating

113 Results (Displaying results 1 - 30)