5 Results (Displaying results 1 - 5)
Edit Your Search
1.

Heurystyka filozoficzna

Hartman Jan
(Szczecin, PL, Poland)
Quantity Available: 1
Add Book to Shopping Basket
Price: US$ 6.11
Convert Currency
Shipping: US$ 18.74
From Poland to U.S.A.
Destination, Rates & Speeds

Book Description: FNP, 1997. Hardcover. Book Condition: Good. FNP 1997 8 293s.opr.kart.twarda lakierowana stan dobry. Bookseller Inventory # 4cc0adc845335536ab4b183199139b1c

2.

Nauki cise: Logika, Matematyka, Wykresy, Tautologia, Sylogizm, Prawda, Rozumowanie dedukcyjne, Heurystyka, Rozumowanie indukcyjne, Dowodzenie, . logiki, Zmienna zwizana (Polish Edition)

rdo: Wikipedia
Bookseller: BuySomeBooks
(Las Vegas, NV, U.S.A.)
Quantity Available: 20

This book is printed on demand. It is a new book and will be printed once your order is received.
Add Book to Shopping Basket
Price: US$ 31.59
Convert Currency
Shipping: US$ 4.50
Within U.S.A.
Destination, Rates & Speeds

Book Description: Paperback. Book Condition: New. This item is printed on demand. Paperback. rdo: Wikipedia. Strony: 90. Rozdziay: Logika, Matematyka, Wykresy, Tautologia, Sylogizm, Prawda, Rozumowanie dedukcyjne, Heurystyka, Rozumowanie indukcyjne, Dowodzenie, Definicja, Hipoteza, Wykres funkcji, Fasz, Wnioskowanie w ty, Historia logiki, Zmienna zwizana, Ukad wsprzdnych, Desygnat, Logika filozoficzna, Logika modalna, Matematyka a estetyka, Podzia logiczny, Sofizmat, Ciar dowodu, Intuicjonistyczny rachunek zda, Twierdzenie o reprezentacji algebr Heytinga, Kanony Milla, Red herring, Waga, Klasa kombinatoryczna, Zupeno, Logika niefregowska, Nonsens, Trywialno, Oczywisto, Zasada dobrego uporzdkowania, Ekwiwokacja, Bd logiczny, Pierwsze zasady, Kartogram, Nieostro, Skala logarytmiczna, argon matematyczny, Wnioskowanie entymematyczne, Matematyka na egzaminie maturalnym, Abstrakcja, Parametr, Minterm, Maksterm, Pojcie, Konotacja, Poziomica, Aksjomat Nicoda-ukasiewicza, Wyjanianie, Zasada tosamoci, Presupozycja, Metajzyk, Analogia, Schemat wnioskowania, Aproksymatyw, Sprawdzanie, Teoria deskrypcji, Regua dedukcyjna, MSC 2000, Topologiczna algebra Heytinga, Histogram, Kryterium podziau, Gilotyna Humea, Charakteryzacja, Kwadrat logiczny, Diagram, Absolutna i relacyjna identyczno, Diagram Pareto, Uzasadnienie, Porzdek, Absolutne i relacyjne pojcia modalne, Bd formalny, Lakh, Wykres pudekowy, Rozumowanie abdukcyjne, Czysta matematyka, Ekstensjonalno, Rozumowanie redukcyjne, Amfibolia, Zasada ekstensjonalnoci, Antynomia, Problem odwrotny, Modus tollens, Rachunek zdaniowy, Absurd, Midzynarodowy Kongres Matematykw, Warunek konieczny, Uoglnienie, Sprzeczno, Logika intuicjonistyczna, Sd, Logika prawnicza, Asercja, Kontrprzykad, Bdne koo w rozumowaniu, Rwnanie Soreau, Nomogram, Definiowanie, Warunek wystarczajcy, Unifikacja, Ab esse ad posse valet, a posse ad esse non valet consequentia, Sofizmat rozszerzenia, XNOR, Omnipotencja, Teoria nazw, Przesanka, Definiendum, Dendrogram, Metoda zero-jedynkowa, Eksplikacj. . . This item ships from La Vergne,TN. book. Bookseller Inventory # 9781232653592

3.

Logika: Tautologia, Sylogizm, Prawda, Rozumowanie dedukcyjne, Heurystyka, Rozumowanie indukcyjne, Dowodzenie, Definicja, Hipoteza, Fasz, Wnioskowanie . filozoficzna, Logika modalna (Polish Edition)

rdo: Wikipedia
Bookseller: BuySomeBooks
(Las Vegas, NV, U.S.A.)
Quantity Available: 20

This book is printed on demand. It is a new book and will be printed once your order is received.
Add Book to Shopping Basket
Price: US$ 31.59
Convert Currency
Shipping: US$ 4.50
Within U.S.A.
Destination, Rates & Speeds

Book Description: Paperback. Book Condition: New. This item is printed on demand. Paperback. rdo: Wikipedia. Strony: 65. Rozdziay: Tautologia, Sylogizm, Prawda, Rozumowanie dedukcyjne, Heurystyka, Rozumowanie indukcyjne, Dowodzenie, Definicja, Hipoteza, Fasz, Wnioskowanie w ty, Historia logiki, Zmienna zwizana, Desygnat, Logika filozoficzna, Logika modalna, Podzia logiczny, Sofizmat, Ciar dowodu, Intuicjonistyczny rachunek zda, Twierdzenie o reprezentacji algebr Heytinga, Kanony Milla, Red herring, Zupeno, Logika niefregowska, Nonsens, Oczywisto, Ekwiwokacja, Bd logiczny, Pierwsze zasady, Nieostro, Wnioskowanie entymematyczne, Minterm, Maksterm, Pojcie, Konotacja, Aksjomat Nicoda-ukasiewicza, Wyjanianie, Zasada tosamoci, Presupozycja, Metajzyk, Analogia, Schemat wnioskowania, Aproksymatyw, Sprawdzanie, Teoria deskrypcji, Regua dedukcyjna, Topologiczna algebra Heytinga, Kryterium podziau, Gilotyna Humea, Kwadrat logiczny, Absolutna i relacyjna identyczno, Uzasadnienie, Porzdek, Absolutne i relacyjne pojcia modalne, Bd formalny, Rozumowanie abdukcyjne, Ekstensjonalno, Rozumowanie redukcyjne, Amfibolia, Zasada ekstensjonalnoci, Antynomia, Modus tollens, Rachunek zdaniowy, Absurd, Warunek konieczny, Uoglnienie, Sprzeczno, Logika intuicjonistyczna, Sd, Logika prawnicza, Asercja, Kontrprzykad, Bdne koo w rozumowaniu, Definiowanie, Warunek wystarczajcy, Unifikacja, Ab esse ad posse valet, a posse ad esse non valet consequentia, Sofizmat rozszerzenia, XNOR, Omnipotencja, Teoria nazw, Przesanka, Definiendum, Metoda zero-jedynkowa, Eksplikacja, Konkluzja, Ukad twierdze zamknity, Niewyrano, Definiens, Epichejremat, Mereologia, Imi wasne, Twierdzenie o filtrze pierwszym, Polisylogizm, Wynikanie logiczne, Modus tollendo ponens, Obwersja, Racja, Wieloznaczno wypowiedzi, Antylogizm, Model Kripkego, Regressus ad infinitum, Bd materialny, Prawo kontrapozycji, Aporia, Modus ponendo tollens, Nazwa pusta, Regua opuszczania koniunkcji, Algebra logiki, Denotacja, Logika parakonsystentna, Heurystyka reprezentatywno. . . This item ships from La Vergne,TN. book. Bookseller Inventory # 9781232649953

4.

Metodologia nauki: Nauka, Pozytywizm logiczny, Rozumowanie dedukcyjne, Heurystyka, Brzytwa Ockhama, Jzyk formalny, Dialektyka, Rozumowanie . Falsyfikacja, Naukoznawstwo (Polish Edition)

rdo: Wikipedia
Bookseller: BuySomeBooks
(Las Vegas, NV, U.S.A.)
Quantity Available: 20

This book is printed on demand. It is a new book and will be printed once your order is received.
Add Book to Shopping Basket
Price: US$ 31.59
Convert Currency
Shipping: US$ 4.50
Within U.S.A.
Destination, Rates & Speeds

Book Description: Paperback. Book Condition: New. This item is printed on demand. Paperback. rdo: Wikipedia. Strony: 62. Rozdziay: Nauka, Pozytywizm logiczny, Rozumowanie dedukcyjne, Heurystyka, Brzytwa Ockhama, Jzyk formalny, Dialektyka, Rozumowanie indukcyjne, Dowodzenie, Teoria, Izomorfizm, Hipoteza, Holizm, TEFL, Popperyzm, Falsyfikacja, Naukoznawstwo, Paradygmat, Badanie naukowe, Konstrukcjonizm spoeczny, Performancyjny model wiedzy, Kanony Milla, Doktorant, Model nomologiczno-dedukcyjny, Sceptycyzm, Jasno i wyrano, Sprawa Sokala, Dokument, Studium panelowe, Komisja Bioetyczna, Kryteria podobiestwa, Metody jakociowe, Wskazwki EASE, Twierdzenie naukowe, Mzg w naczyniu, Termin, Case study, Plan badania, Przypuszczenie, Zasada kopernikaska, Filozofia nauki, Przeciw metodzie, Parsymonia, Wyrb medyczny, Metody ilociowe, Pluralizm teoretyczny, Dobra Praktyka Kliniczna, Model dowiadczalny, Podwjnie lepa prba, Metodologia, Badanie przekrojowe, Sceptycyzm metodologiczny, Kontrindukcjonizm, Metodyka, Ceteris paribus, Goetheanizm, Monitor bada klinicznych, Anarchizm metodologiczny, wiadoma zgoda na udzia w badaniu, Metamodelowanie, Prawo Bradforda, Dyrektywa 200120WE, Przegld pimiennictwa, Badanie opisowe, Badania kliniczne wyrobw medycznych, Karta Obserwacji Klinicznej, Antynaturalizm, Kryteria Hilla, Deklaracja Helsiska, Randomizacja, Dowd wprost, Metoda monograficzna, Metateoria, Mutatis mutandis, Organoleptyka, Krytyka, Operacja, Cikie zdarzenie niepodane, Protok badania, Badania obserwacyjne, Prawo Dulbecco, Protonauka, Majeutyka, Badania porwnawcze, Zdarzenia niepodane, Metaanaliza, Broszura badacza, Prawo nauki, Reskrypt, Problem otwarty, Teoria naukowa, Operacjonalizacja problemu badawczego, Metodologia nauk, Nauki empiryczne, Kompetencja, Metoda hipotetyczno-dedukcyjna, Wspczynnik zapadalnoci, Grupa eksperymentalna, Konstruktywna krytyka, Koroboracja, Prawo graniczne, Grupa kontrolna, Nauki formalne, Heureza, Dedukcjonizm, Weryfikacja, Manipulacja eksperymentalna, Antynormatywizm. Fragment: Nauka - autonomi. . . This item ships from La Vergne,TN. book. Bookseller Inventory # 9781232651406

5.

Heurystyka filozoficzna.

Hartman Jan:
(Tworog, ., Poland)
Quantity Available: 1
ISBN: 8385220720

Add Book to Shopping Basket
Price: US$ 19.80
Convert Currency
Shipping: US$ 19.41
From Poland to U.S.A.
Destination, Rates & Speeds

Book Description: Wroclaw: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 1997., 1997. 21cm. Notka wydawnicza: Wroclaw: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 1997.; Wymiar bloku: 21cm.; Seria: (Seria: Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej; Seria Humanistyczna).; Naklad: 0; Strony: 293, [7]s.; Kategorie tematyczne: nauka filozofia / science philosophy / Wissenschaft Philosophie; Oprawa bardzo nieznacznie uszkodzona. Oprawa wydawnicza tekturowa lakierowana. Bookseller Inventory # 26281

Condition

Binding

Collectible Attributes

Bookseller Location

  • All Locations
  • Select a Country

Bookseller Rating

5 Results (Displaying results 1 - 5)