Hendrik Conscience Batavia (Dutch Edition)

ISBN 13: 9781153811194

Batavia (Dutch Edition)

 
9781153811194: Batavia (Dutch Edition)
View all copies of this ISBN edition:
 
 

This historic book may have numerous typos and missing text. Purchasers can usually download a free scanned copy of the original book (without typos) from the publisher. Not indexed. Niet afgebeeld. 1858 edition. Uittreksel: ...de kolven hunner vuerroers, als met knodsen, de schedels hunner vyanden verpletterden. Dan, het getal der Nederlandsche helden verminderde spoedig, en reeds stond Walter op vyf of zes lyken zyner gezellen. Hy huilde van spyt en wanhoop, daer hy de zegepralende dood hem aengrynzen zag, en de naem zyner vriendinne, als een treurig vaerwel, van zyne lippen viel. Hy ging bezwyken en hy begreep het. Alsof die akelige overtuiging zyne krachten hadde verdubbeld, alsof hy besloten ware zyn leven toch duer te verkoopen, wierp hy zich met nieuwe razerny tegen den drom der Javanen op, en velde een tiental vyanden neder. Het holp echter niet; de kring waerbinnen hy met zyne mannen tegen den aendrang des vyands worstelde, vernauwde zieh zoodanig, dat de dappere Vaendrig zyne laetste hoop op behoudenis voelde vergaen Maer eensklaps ontstond, in zyne nabyheid en achter de Javanen, de Nederlandsche zegekreet: Holland! Hoezee! Hoezee! Toen Hopman Van den Broeck, van op de storm kat, de Javanen zag vooruitstormen, om de manschap der sloep aen te vallen, bevool hy met schroot onder den vollen drom der vyanden te schieten. Hy sprong van den wal, vergaderde in allerhaest een zestigtal Piekeniers en ylde met deze bende ter poort uit, om de strydende Hollanders te ontzetten Door de spiezen der Piekeniers van achter aengevallen en door het schroot van vier zware stukken by hoopen neÍrgemaeid, namen de Javanen in allerhaest de wyk en deinsden terug tot buiten het schot der kanons. Walter was gered! Van den Broeck sprong den heldhaftigen Vaendrig aen den hals, en toonde niet minder blydschap over zyne behoudenis, dan of Walter zyn eigen zoon ware geweest. Gansch ontroerd over dit liefderyk onthael, wist de jongeling niet hoe zyne dankbaerheid...

"synopsis" may belong to another edition of this title.

(No Available Copies)

Search Books:Create a Want

If you know the book but cannot find it on AbeBooks, we can automatically search for it on your behalf as new inventory is added. If it is added to AbeBooks by one of our member booksellers, we will notify you!

Create a Want