Repetitum Examen Historiae Criticae Textus novi Testamenti a P. Richardo Simonio vulgatae; nuncque auctum introductione ad studium philolog. criticum ... criticae Johannis Clerici et novi speciminis

 
9781230042473: Repetitum Examen Historiae Criticae Textus novi Testamenti a P. Richardo Simonio vulgatae; nuncque auctum introductione ad studium philolog. criticum ... criticae Johannis Clerici et novi speciminis

This historic book may have numerous typos and missing text. Purchasers can usually download a free scanned copy of the original book (without typos) from the publisher. Not indexed. Not illustrated. 1699 edition. Excerpt: ...Quidant i quit as de ta erediderit tarn in Oriente quam Occidente? Judicia poßremorum bomrn fecubrum de ipfa Epißola fed Verfione LXX. Interpretum pe tterit,rcipondet, earn nihil ioli¿i habere, cum probaci ante debeat, Epiftolam ad Hebrzos Hebraico primum ícriptamefTc. Origenem, Criricz S. peritifliinum.Grzceicriptam àquodam Pauli diícipulo ftatuere. Sub finem Capitis idem vel repetit Mhf-vcl prolixius tradit, lient veteres Ecclefiafiici Scriptoret emncs jtt dicartnt, tcxtum Grxcum, quern hodic habemtts, puriorem eleganttoremque ejfe, quam ut Paulfit, tarnen inde non fequi ntcejfario, Hebraice primum an: Cbaldaich per Apofttlumfmffe fcriptam Epiftolam. Vaifmiliorem videri Origenis fintcnttam, астат Antiqmtatem Paulo Epiflolam d(cripßJfe,ob profundas cogitationes, qust fudsstm aliquem fapien. tern e feil a Pharifitorurn arguant: ас ipfes ttiam fudaos in Majorum fuorum librió verfatos, hodtenum filtert ingenue quod res Jublimes Epiflela adHebraos contineat.K dditdenique: Siconßaret,adquales Ebrios ea exarata fit, facilites de lingua qua fcripta fit, judicari pofftt. Huic autem quzilioni, cum exiguifit momenta ас nonmft conjeclurts mer is nitatur im agnofcam author em, adduci ngquet-, horum vero ment em ubcrius explicat,& in mitiorem partem interpreratur,ac feribit, vi. dort qmdtm, quod Unitarii, ad excmplum Anmorum,Epijhlam ad Hebraos e numero Itbrorum Cantnttorum tollere de b treat; cot tarnen, licetptrfitafifiní,nilctrù de authore hujusEpifttla tradipofft, mhilominttt una cum altis Pauls Epifiolishanc reeipere. Qnod ex his Socini verbis probat: Effi tarnen pulcherrimant & itißgnem Epißolam à difiipulo...

"synopsis" may belong to another edition of this title.

(No Available Copies)

Search Books:Create a Want

If you know the book but cannot find it on AbeBooks, we can automatically search for it on your behalf as new inventory is added. If it is added to AbeBooks by one of our member booksellers, we will notify you!

Create a Want