Fizjologia Ro Lin: Fotosynteza, Hormony Ro Linne, Oddychanie Komorkowe, Ruchy Ro Lin, Tropizm, Chloroplast, Ubichinon (Polish Edition)

0 avg rating
( 0 ratings by Goodreads )
 
9781233375240: Fizjologia Ro Lin: Fotosynteza, Hormony Ro Linne, Oddychanie Komorkowe, Ruchy Ro Lin, Tropizm, Chloroplast, Ubichinon (Polish Edition)
View all copies of this ISBN edition:
 
 

Źródło: Wikipedia. Strony: 128. Rozdziały: Fotosynteza, Hormony roślinne, Oddychanie komórkowe, Ruchy roślin, Tropizm, Chloroplast, Ubichinon, Fosforylacja fotosyntetyczna, Fosforylacja oksydacyjna, Fotosynteza C4, Fotosynteza CAM, Cykl Calvina, Sztuczna fotosynteza, Adenozynotrifosforan, Cykl kwasu cytrynowego, Gibereliny, Glikoliza, Karboksysomy, Eten, Pooświetleniowy wyrzut dwutlenku węgla, Syntaza ATP, Fitochrom, 1-Metylocyklopropen, Kwas abscysynowy, Szlak pentozofosforanowy, Dinukleotyd nikotynamidoadeninowy, Cykl Q, Kryptochromy, Rubisco, Dehydrogenaza NADH, Nektar, Oksydaza alternatywna, Kwas jasmonowy, Beta-oksydacja, Fotooddychanie, Aldehyd 3-fosfoglicerynowy, Kwas indolilooctowy, Auksyny, Promieniowanie czynne fotosyntetycznie, Sukulenty, Oksydaza cytochromu c, Brasinosteroidy, Cytokininy, Jasmonidy, Kwas giberelinowy, Dekarboksylaza glicyny, Fotoinhibicja, Hydrofity, Kompleksy zbierające światło, Łańcuch oddechowy, Chemotaksja, Geotropizm, Oddychanie beztlenowe, Zeatyna, Kwas indolilomasłowy, Chemiosmoza, Kwas naftylooctowy, Asymilacja węgla, Ruch ślizgowy, Kwas fenylooctowy, Potencjał wody, Rybulozo-1,5-bisfosforan, Chlorosom, Kiełkowanie, Cykl ksantofilowy, Transpiracja, Chlorooddychanie, 1,3-Bisfosfoglicerynian, Reakcja Mehlera, Geofity cebulkowe, Śluz roślinny, Odwrotny cykl Krebsa, Utlenianie fotosensybilizowane, Tioredoksyna, Termogenina, Tylakoid, Centrum żelazowo-siarkowe, Transpiracja szparkowa, Geofity ryzomowe, Skaryfikacja, Cykl hydroksypropionowy, Pożywka MS, Guttacja, Chromatofor, Nastia, Bakterie brodawkowe, Fotoukład, Fototropizm, Leghemoglobina, Mrozoodporność, Kompleks rozkładający wodę, Okres wegetacyjny, Fikobilisomy, Aerob obligatoryjny, Współczynnik transpiracji, Helofity, Cykl glioksylanowy, Jarowizacja, Fototropiny, Aleuron, Ruchy higroskopowe, Haptonastia, Plasmodesma, Ruchy chloroplastów, Geofity korzeniowe, Adkrustacja, Cytochrom c, Turgor, Sejsmonastia, Termonastia, Anaerob fakultatywny, Dojrzałość zbiorcza owoców, Dojrzał...

"synopsis" may belong to another edition of this title.

(No Available Copies)

Search Books:Create a Want

If you know the book but cannot find it on AbeBooks, we can automatically search for it on your behalf as new inventory is added. If it is added to AbeBooks by one of our member booksellers, we will notify you!

Create a Want