Chi Daiwo W Taitoshita Zuo P N: de Yurarara!!, Chi Daiuesutog Top Ku, Axel Rex -Akuserurekkusu-, Zhu N, Bakerano!, Chi Dai Di Q N Zi Liao (Japanese Edition)

0 avg rating
( 0 ratings by Goodreads )
 
9781233539789: Chi Daiwo W Taitoshita Zuo P N: de Yurarara!!, Chi Daiuesutog Top Ku, Axel Rex -Akuserurekkusu-, Zhu N, Bakerano!, Chi Dai Di Q N Zi Liao (Japanese Edition)
View all copies of this ISBN edition:
 
 

sōsu: Wikipedia. pēji: 25. zhāng: de~yurarara!!, chí dàiuesutogētopāku, Axel Rex -akuserurekkusu-, zhuǎn 々, bakerano!, chí dài dì qī nǚ zi liáo. bá cuì: 『de~yurarara!!』 (DURARARA!!) ha、 chéng tián liáng wùniyoru rì běnnoraitonoberu.irasutohayasudasuzuhitoga dān dāngshiteiru。diàn jí wén kù (asukī・mediawākusu)yori、2004nián4yuèkara jì kān10juàn (2011nián8yuè10rì xiàn zài)ga kān xíngsareteiru。 dōng jīng・chí dàiwo wǔ táini zhǔ rén gōngno shǒu wúshiraidāwo shǐme、 gāo xiào shēng,karāgyangu, qíng bào wū、 àn yī zhě,yakuza, yāo dāonado duōkuno dēng chǎng rén wùga zǎori guǎnggeru qún jí jù。 『yuè kānGfantajī』(sukuu~ea・enikkusu)2009nián7yuè hào (5yuè hàonipurebyū bǎn jiē zài)yori chá niǎo mù míng dàiniyoru màn huà huà zuò pǐnga lián zàisareteiru。 2009nián7yuèniterebianime huàga jué dìngshi、2010nián1yuèkara6yuènikakete fàng sòngsareta。quán24huà (DVDnioitesarani tè bié biānga2huà shōu lùsareteiru)。sarani2010nián9yuè22rìnihagēmuga fā màisareteiru。 fā xíng bù shùha2011nián8yuè (10juàn)madede gōng chēng400wàn bùwo dá chéngshiteiru。 zhù yì: yǐ jiàngno jì shùde wù yǔ・zuò pǐn・dēng chǎng rén wùni guānsuru hé xīn bù fēnga míngkasareteimasu。miǎn zé shì xiàngmoo dúmikudasai. anime bǎnno shēng yōumo bìng jìsuru. seruti・suto~ururuson shēng - zé chéngmiyuki běn zuòno zhǔ rén gōng。mata、『zhēnno zhǔ rén gōng』demoaru。『shǒunashiraidā』to hūbareru、 chí dàino shēngkita dōu shì chuán shuō。sono zhèng tǐhade~yurahanto hūbareru ōu zhōu (airurando)no yāo jīngno yī zhǒngde、 xìng biéha nǚ xìng.moderunoyounasutairuwoshiteiru。zhōurino rénniha huàke wù xīisareruga、 àn gǔ xīn luódakeniha hǎokareteiru。zuìmo cháng shi wàirenasono cún zàini fǎnshite、 jímete cháng shi dena xìng gé。o rényoshide miàn dào jiàngaii yī miànmoaru。qù wèihanettototerebitoDVD jiàn shǎng。kǎiwo qī hēinoraidāsūtsuni biàne、 ài mǎdearu shǒu wúshi mǎkoshuta・bawāno『shūtā』to mǎ chēni píng yīsaseteoita shǐi mówo hēiibaikuni biàn huàsaseteiru.raitomonanbāmoenjin yīnsuramo wúi hēibaikuwo chéngri huísusono zīkara、 chí dàideha 『shǒu wúshiraidā』to hūb...

"synopsis" may belong to another edition of this title.

(No Available Copies)

Search Books:Create a Want

If you know the book but cannot find it on AbeBooks, we can automatically search for it on your behalf as new inventory is added. If it is added to AbeBooks by one of our member booksellers, we will notify you!

Create a Want