Isuramu Wang Chao: Isuramu Di Guo, Mari Di Guo, Abb Su Chao, Umaiya Chao, Mar N Chao, Jochi Urusu, Tim Ru Chao, Zaiy N Chao, Chagatai Han (Japanese Edition)

0 avg rating
( 0 ratings by Goodreads )
 
9781233541201: Isuramu Wang Chao: Isuramu Di Guo, Mari Di Guo, Abb Su Chao, Umaiya Chao, Mar N Chao, Jochi Urusu, Tim Ru Chao, Zaiy N Chao, Chagatai Han (Japanese Edition)

sōsu: Wikipedia. pēji: 141. zhāng: isuramu dì guó, mari dì guó, abbāsu cháo, umaiya cháo, marīn cháo, jochi・urusu, timūru cháo, zaiyān cháo, chagatai・han guó, mugaru dì guó, serujūku cháo, saado cháo, gājāru cháo, aruto~uku cháo, iruhan cháo, safavu~ī cháo, mamurūku cháo, fātima cháo, karahan cháo, muhanmado・arī cháo, murābito cháo, shiria・serujūku cháo, osuman jiā, buwaifu cháo, horazumu・shā cháo, shaibānī cháo, aiyūbu cháo, danishumendo cháo, hafusu cháo, gōru cháo, beiriku, hòuumaiya cháo, songai dì guó, to~uguruku cháo, nú lì wáng cháo, gazuna cháo, būrī cháo, taifa, nasuru cháo, kazafu・han guó, mataramu wáng guó, muwahhido cháo, rodī cháo, zangī cháo, sāmān cháo, bafumanī cháo, aru=sāni jiā, zu~īru cháo, jarairu cháo, bái yáng cháo, kerumān・serujūku cháo, morokkono guó wáng, jān cháo, marakka wáng guó, hēi yáng cháo, idorīsu cháo, harujī cháo, pafuravu~ī cháo, sabāha jiā, patani wáng guó, zando cháo, agurabu cháo, zu~iyāru cháo, muzaffaru cháo, hāshimu jiā, saffāru cháo, to~ūrūn cháo, hanmādo cháo, afushāru cháo, kuto~ubu・shāhī wáng guó, saūdo jiā, hamudān cháo, rūmu・serujūku cháo, atabeku, saiido cháo, maisōru wáng guó, kuruto cháo, iraku・serujūku cháo, magindanao wáng guó, midorāru cháo, nizāmu fān wáng guó, sūru cháo, sharukī wáng guó, injū cháo, buruneino guó wáng, karamanrī cháo, choban cháo, aravu~ī cháo, derī・surutan cháo, bijāpuru wáng guó, wattāsu cháo, abbādo cháo, afutasu cháo, zu~īrī cháo. bá cuì: marīn cháo (arabia yǔ:lmrيnيwn al-Marīnīyūn)ha、1196niánkara1465niánmade xuita běiafurikano wáng cháo。shǒu dōuhamorokkonofesu(fāsu).muwahhido cháono ruò tǐ huànitomonatteberuberu xì yóu mù mín・zanāta zúno shǒu lǐng・marīn jiānoabudo・aru=hakkuniyori chuàng shǐsareta wáng cháodearu. mekunesunobū・inania・mederusa13shì jì chū tóunomarīn jiāhamorokko dōng bù、 xiàn zàinoarujeriatono guó jìng de dàide yóu mù shēng huówo yíngndeita.muwahhido cháo chéng lì zhí hòu,marīn jiāhamuwahhido cháoheno cóng shǔwo jù fǒushite biān jìng de dàihe tuìkuga、1195niánnoyaakūbu・man...

"synopsis" may belong to another edition of this title.

(No Available Copies)

Search Books:Create a Want

If you know the book but cannot find it on AbeBooks, we can automatically search for it on your behalf as new inventory is added. If it is added to AbeBooks by one of our member booksellers, we will notify you!

Create a Want