Geomorfološki procesi: GlaciJalni proces, EluviJalni proces, Eolski proces, Kraški proces, Marinski proces, Padinski procesi, FluviJalni proces

0 avg rating
( 0 ratings by Goodreads )
 
9781234010669: Geomorfološki procesi: GlaciJalni proces, EluviJalni proces, Eolski proces, Kraški proces, Marinski proces, Padinski procesi, FluviJalni proces
From the Publisher:

izvor: Wikipedia. Stranice: 37. Poglavlja: GlaciJalni proces, EluviJalni proces, Eolski proces, Kraški proces, Marinski proces, Padinski procesi, FluviJalni proces, Drenaža, Geomorfološki proces, Vodopad, FJord, Lednik, Cirk, Vir, EpigeniJa, Uadi, Vododelnica, Valov, Obala, Zaliv, Meandar, Klif, Ventifakt, Kanjon, Laguna, Uklešteni meandar, Klisura, Kras, AluviJalna ravan, Ledničko rame, Kompozitna dolina, Dina, Hrid, Talasna potkapina. izvod: Kraški proces Je geomorfološki proces koJi nastaJe deJstvom tekuće i atmosferske vode na rastvorljive stenske mase. NaJzastupljeniJe rastvorljive stene u prirodi su karbonatne stene (krečnjaci i, u manjoJ meri, dolomiti). Kraški proces se može, mada u manjoJ meri, razviJati i na gipsu, anhidritu, ležištima soli, itd. Kraški proces karakteriše se razvoJem na velikim površinama. U pitanju su stotine i hiljade kvadratnih kilometara. Proces Je dugotraJan, razviJa se u vremenu, koJe se meri geološkim merilima vremena. Termin kras dobio Je naziv po geografskoJ oblasti, koJa se nalazi na granici između ItaliJe i SloveniJe. Oblast Je ograničena potezom Monfalkone - Trst - Pivka - PostoJna - Vipava - Gorica. U ItaliJi ta oblast se naziva Karso (Carso). Slovenački naziv Je krš, a nemački karst. Naziv oblasti s tipskim razvoJem procesa usvoJen Je kao termin koJi označava geomorfološku poJavu, odnosno specifičan proces, ali i kao naziv za specifične hidrogeološke poJave, poniranje voda, njihove podzemne tokove i ponovno poJavljivanje na površini terena. Osnove naučnog poznavanja krasa postavio Je Jovan CviJić (1893). On Je u svetsku literaturu uveo i veliki broJ srpskih termina, koJi se danas internacionalno koriste („polje" kao termin za kraško polje, „dolina", kao termin za vrtaču, „uvala"). Kraški proces Je razviJen širom sveta. Njegovi oblici sreću se na svim kontinentima u različitim variJetetima, u zavisnosti od klimatskih uslova i geoloških karakteristika terena. Poznate oblasti predstavljaJu kras Peloponeza, JamaJke, Kine, ...

"About this title" may belong to another edition of this title.

(No Available Copies)

Search Books:Create a Want

If you know the book but cannot find it on AbeBooks, we can automatically search for it on your behalf as new inventory is added. If it is added to AbeBooks by one of our member booksellers, we will notify you!

Create a Want