Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S.J (10) (Polish Edition)

 
9781234609481: Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S.J (10) (Polish Edition)
View all copies of this ISBN edition:
 
 

Ta historyczna książka może zawierać liczne literówki i brakujące fragmenty tekstu. Osoby kupujące zazwyczaj mogą ściągnąć od wydawcy darmowy skan oryginalnej książki (bez literówek). Nieskatalogowany. Nie przedstawiono. 1845 edition. Fragment: ...w Malbergu zgromadzonym dnia 9. Wrzeánia roku 1766. polaczyi sie z Magdalenq eórka Karola i Zofji Podoskich podkomorstwa Rozariskich herbu Junosza. Zostawií jednego tylko syna, Karola Antoniego, szambelana Króla Stanislawa Augusta. Tegoz Karola Antoniego, Sas Prus Husarzewskiego Fryderyk Wilhelm II. Król Pruski dnia 14. Grudnia 1814. wzniósi wraz z potomslwem do godnoáci hrabiego. Zaálubiony z Elzbietq Imo voto Orsetti, eórka Adama Junoszy Podoskiego starosty Lenarczyskiego i Ewy z Ozarowskich Podoskiej zostawit syna, Adolfa Jana, kawalera Maltañskiego. Tenze pojal za zonç, Helenç Maryannç côrkç Antoniego hrabi Sierakowskiego szambelana dworu Pruskiego, która_ Cesarzowa Austryacka, ozdobila orderem krzyza Gwiafdzistego. Adolf Husarzewski pracowat w mîodosci swej w ministerstwie Spraw Wewnçtrznych Ksiçstwa Warszawskiego, mianowany kamerjunkrem dworu Króla Polskiego 12. Maja 1829. roku przez Cesarza Mikotaja. Pozniej osiadl w Wiedniu, a wyprzedawszy sîç z posiadanych w obwodzie Biaiostockim dóbr swoich, na wlasne zqdanie otrzymai uwolnienie z urzçdu dworskiego Ces. Ross, i zostat nominowany rzeczywistym szambelanem Ces. Austr. Posiadajac od kilkudziesiçciu lat dobra w Galicyi Austryackiej, juz roku 1817. uznany zostat tamtejszym obywatelem. (Dom ten za Jana III. zaezat uzywac polaczonego herbu Sas i Prus, a poíniejszemi czasy przybrat za godto Rectae et fortiter.--Z dokumentów famtlijnych. Huszczfl w Grodziñskim. Tylko Malachowski ich wspomina. Hutl, Hutoiiski u Kuropatnickiego i Malachowskiego tak sa. wspominani. I. Idzellewicz Dawni autorowie o nich nie pisza.,...

"synopsis" may belong to another edition of this title.

(No Available Copies)

Search Books:



Create a Want

If you know the book but cannot find it on AbeBooks, we can automatically search for it on your behalf as new inventory is added. If it is added to AbeBooks by one of our member booksellers, we will notify you!

Create a Want