Repertorium botanices systematicae (3 ) (Latin Edition)

 
9781234631017: Repertorium botanices systematicae (3 ) (Latin Edition)
View all copies of this ISBN edition:
 
 

. 1845 edition. : ...Herbácea: ramis rubiginoso-villosis; foil, breviter petiolatis ovatis aculis serralo-crenalis, basi rolundalis rugosis villosis; racemis paniculalis; verticillastris dense globosis; bracleis parvis setaceis; calycis ovali villosi dentib. subulalis stellalo-palentibus. 4.--Caules erecli ramosi 4-5--pedales. Folia ulrinque villosa, floraba inferiora conformia, superiora minuta hracteaeformia. Panicula ampia, fere pedalis terminalis rubiginosa. Verlicillastri dislincli subremoli numerosi. Calyces parvi, fauce intus parum villosa, dentibus subaequalibus subrecurvis. Corolla pubescens, calyce vix longior, lobis subaequalibus, ínfimo parum saccato.--Habitat in Mexico ad Cuernavaca el Toluco. 174. H. SCOPARIA Poil. Ann. mus. Par. VII. 475. t. 31. fig. 2.-Bib. 1. c,--Frulicosa: ramis glabris, angulis aculealis; foil, brevissime peliolalis linearib. obtusis inlegerrimis subdenliculatisve glabris; verticillastris Iaxis remolis 2-10-florls; calycis glabriusculi denlib. ovatis erectis obtusis.;--Fruticulus ramosus, raniornni anguli hinc inde aculéis brevíbus rellexis audi. Petioli brevissimi arliculati. Folia basi parum angustala integerriraa v. hinc inde denliculala uninervia rninuiissime glandulosa, margine saepc revoluta et ad axillas fasciculala, floralia conformia. Flores minuti, nunc solitarii, saepius 6-10 in verlicillastro laxo dis--posili. Calyx floriger ovalo-campanulalus glaber v. tenuissime pubescens, dentibus tubi latitudine dim i dio brevioribus, fruclifer declinatus subglobosus, faux inlus nuda. Corolla glabra, vix calycem excedeos, lobis 4 superioribus subaequalibus oblongis obtusis, ínfimo saccato. Genitalia inclusa declínala. Achaenia late ovala compresse-Iriquelra.--Satureja Americana Poir. Diet. IV. 571.--Satureja condaea Juss. ex Poir. I. с--Habitat in Amerlcac acquinoriialis insulis Porto Rico et Sancli Dominici. 175. H. VERTICILLATA Jacq. Icon. rar. I. t. 113.-Bth. I. с 130. et...

"synopsis" may belong to another edition of this title.

(No Available Copies)

Search Books:Create a Want

If you know the book but cannot find it on AbeBooks, we can automatically search for it on your behalf as new inventory is added. If it is added to AbeBooks by one of our member booksellers, we will notify you!

Create a Want