Diccionari de la llengua catalana ab la corespondencia castellana y llatina Volume 1

 
9781236196347: Diccionari de la llengua catalana ab la corespondencia castellana y llatina Volume 1
View all copies of this ISBN edition:
 
 

This historic book may have numerous typos and missing text. Purchasers can download a free scanned copy of the original book (without typos) from the publisher. Not indexed. Not illustrated. 1839 Excerpt: ...ó alcansa alguna cosa. Comprensor. Comprebendeus. COMPRES, A. p. p. Comprendido, comprenso. Comprehensus. Coutiugut. Contenido, comprendido. Contentus. COMPRESSIÓ. f. La acció y efecte de comprimir. Compresión. Compressio, nis. COMPRESS1Ü, VA. adj. Lo que comprimeix. Compresivo. Comprimens. COMPRIMIR, v. a. Exprimir, apretar, estrényer. Comprimir. Comprimo, is. Reprimir, contenir. Reprimir, comprimir, refrenar. Cohibeo, es. Obligar. Comprimir. Urgeo, es, adigo, is. COMPRIMIRSE, т. r. Conteuirse, refrenarse. Comprimirse. Se comprimere. COMPRlMIT,DA. p. p. Comprimido, compreso. Compressus. COMPROBAC1Ó. f. Lo acte y efe'cte de comprobar. Comprobación. Comprobado, nis. COMPROBAR, т. a. Confirmar alguna cosa comparantla ab altra, ó acreditantla ab probas. Comprobar. Comprobó, as. COMPROBAT,DA. p. p. Comprobado. Confirma tus. COMPROMÉS, A. p. p. Comprometido. Compromissus. m. Compromis. COMPROMET1MENT. m. Compromís. У Conseutiment, la acció de posar un assumpto en compromis. Comprometimiento. Compromissio, nis. COMPROMÉTRER. y. a. Fer á algú responsable de algún encárrech. Comprometer.Fldem alicujus obligare. ¡ Deixará la discreció de nn tercer la determiuació de una disputa, plet &c. Comprometer. Compromitto, is. COMPROMÉTRERSE. v. r. Arriscarse, posarse en algún compromis. Comprometerse. Compromissum adire. COMPROMIS, m. Un dels tres modos de elecció canónica, quant los electors donan á un ó mès subjectes de entre ells poder pera elegir. Compromiso. Com-' promissum, i. I Conveni entre pledejants pera adherirse al judici de un árbitre.Co/npromiso. Compromissum, i. Escriptura ab que los pledeja...

"synopsis" may belong to another edition of this title.

(No Available Copies)

Search Books:Create a Want

If you know the book but cannot find it on AbeBooks, we can automatically search for it on your behalf as new inventory is added. If it is added to AbeBooks by one of our member booksellers, we will notify you!

Create a Want

Other Popular Editions of the Same Title

9781275184725: Diccionari De La Llengua Catalana Ab La Corespondencia Castellana Y Llatina, Volume 1...

Featured Edition

ISBN 10:  1275184723 ISBN 13:  9781275184725
Publisher: Nabu Press, 2012
Softcover

9781343482029: Diccionari De La Llengua Catalana Ab La Corespondencia Castellana Y Llatina, Volume 1

Arkose..., 2015
Hardcover

9781342664587: Diccionari De La Llengua Catalana Ab La Corespondencia Castellana Y Llatina, Volume 1

Palala..., 2015
Hardcover