T. LIVII Patavini Historiarum AB Urbe Condita Libri Qui Supersunt XXXV (2-3)

 
9781236330697: T. LIVII Patavini Historiarum AB Urbe Condita Libri Qui Supersunt XXXV (2-3)
View all copies of this ISBN edition:
 
 

. 1769 edition. : ... tibus: équités trecen'xqua ínfrá: Illud quoque praci-liter in fingidas legiones puum datum forti Macedo-fcribijujji: id eft, de equi nia. tum numero nullum fuit I (¿ninamillia & duceni difcrimen inter legiones équités Lege fine ull'a du-Macedónicas 8c eas quae U.cs8i.íingulas legiones, in Macedonian! fena miltia a.C.171. peditum fcribi juffa: équités treceni aequaliter in fingidas legiones. Et in fociali exercitu confuli alteri auclus numerus: fexdecim millia peditum, oñingentos équités ( praeter eos quos Cn. Sicinius duxiffet fexcentos équités ) in Macedonian! trajiceret. Italiae fatis vifa duodecim. millia fociorum peditum, fexcenti équités. Illud quoque praecipuum datum forti Macedonia;, ut centuriones militefque veteres fcriberet quos vellet confuí, ufque ad quinquaginta annos. In tribunis militum novatum eo anno, propter Macedonicum bellum, qubd confules ex fenatufconíulto ad populum tulerunt, ne tribuni. militum eo anno fuffragiis crearentur, fed coniulum prœtorumque in iis faciendis judiProyin-с'шт arbitriumque effet. Ínter praetores ka parti, tita imperia; praetorem cujus fors fuiffet, ut iret quo fenatus cenfuiffet, Brundifium ad claffem ire placuit: utque ibi recognofceret focios navales, dimiflifque, fi qui parum idonei effent, fupplementum legeret ex libertinis: & daret operam, ut duas partes civium Romanorum, tertia fociorum effet. Commeatus claffi legionibufque ut ex Sicilia Sardiniaque (ubveherentur, prœtoribus qui eas provincias fortiti effent mandan placuit, ut alteras decumas Siculis Sardifque imperarent, utque id frumentum ad exercitum in Macedonian! portaretur. Siciliam C. Caninius Rebilus eft fortitus, L. Furius Philus Sardiniam, L. Canuleius Hifpaniam, C. Sulpicius Galba urbanam jurifdiftionem, L. Vilîius Annalis inter peregrinos. С. Lucretio Gallo, quo fenatus...

"synopsis" may belong to another edition of this title.

(No Available Copies)

Search Books:Create a Want

If you know the book but cannot find it on AbeBooks, we can automatically search for it on your behalf as new inventory is added. If it is added to AbeBooks by one of our member booksellers, we will notify you!

Create a Want