Hispania illustrata Volume 3

 
9781236551085: Hispania illustrata Volume 3
View all copies of this ISBN edition:
 
 

This historic book may have numerous typos and missing text. Purchasers can download a free scanned copy of the original book (without typos) from the publisher. Not indexed. Not illustrated. 1606 edition. Excerpt: ...apparente Tunctana claiTe, ac ñeque vilo ci porta ad appellcndum in r.nfula,prxiervrbanum,rclido;nonden!queinfubndioInfulanorum,quosfereomncs Chriftianus Rex,aut cöcumace«, vt Infancillum cum eius aíTeclis ferro & armis cócriucrat;autrcliquos,qu¡ fefe fpontedediderunt, benigne fufeeptos in poteftatem redegerar, quiquciuuenis, gloriarquepercupidus, ñequedeftiturus à coeptofit,donecexcidio ¿¿incendio vrbis, clanflimosfuos cnedosduces crudeliflímevlcifcatur, ñeque aliudmachinaturus, quàm vtfuodemum cunda fubigat imperio. Quibus de cauris, aut conditiones paeis Chriftiano Regi offerendas eile; aut quafeunque ipfedederic accipiendas; dacurusenimillehoneftis,hauddubie, proprcreaquod&piusidcm, &C maximusfua: habcturculcorreligionis, qnxfubicdis pare ere pra:cipit, acnifí in fuperbos,&contumaces, ferro agere non pernaittit. QurauniemRcraboigusRcx, ac plufquam manifefta ííbi à ducibus proponi agnofeen», à cundifque confiliariis quafuis pacis condiciones accipiendas eíTe approbari videns, Legatos ad lacobum mifit, qui padis criumdieruminduciisabeopererenc, vtviros probata: fidei ad fe micterct, quibus с ú tute poílec de concordia agere. Qu os Iacobus benigne aud iens.annuenfq; poftulatiSjprocinus Nunn ium cu equitibus decé,¿¿ Hebrxo quoda Cxfarauguftano, nomine В achiel linguae Arabica: perico,ad ilium ire iuífit.Qui vrbem ingreífi,quam de induftria ab ipfis colluftrari tocam permifllim fuit; vteiusadpropugnádumapparatum, beneque armatammultitudinem,noítrisrcferrent:tandem ad Regemintromiffifunt: fedquanquam longo fpatio iemporis cum eo collocuti;tamen,aut diflimulante ipfout eiufdem...

"synopsis" may belong to another edition of this title.

(No Available Copies)

Search Books:Create a Want

If you know the book but cannot find it on AbeBooks, we can automatically search for it on your behalf as new inventory is added. If it is added to AbeBooks by one of our member booksellers, we will notify you!

Create a Want