Berattelser Ur Svenska Historien; Till Ungdomens Tjenst Utgifven AF And. Fryxell; Fortsatta AF Otto Sjagren Volume 2

 
9781236888891: Berattelser Ur Svenska Historien; Till Ungdomens Tjenst Utgifven AF And. Fryxell; Fortsatta AF Otto Sjagren Volume 2
View all copies of this ISBN edition:
 
 

This historic book may have numerous typos and missing text. Purchasers can usually download a free scanned copy of the original book (without typos) from the publisher. Not indexed. Not illustrated. 1846 edition. Excerpt: ...Stockholm, Nyköping och Kalmar efter eget val. De andra skulle vara Svenskar och med rädets samtycke valda. All den förra ovänskapen skulle vara fórláten och förgäten, och Engelbrekt förordnades tiU fogde pä Örebro slott. Vidare skulte riksdrots och riksmarsk tillsättas att styra riket under konungens fránvaro och hade dessa ernteten allí sedan drottning Margaretas tid varit obesatta. Krister Nilsson Wase blef riksdrots och Karl Knutsson Bonde riksmarsk; men hvarken fingo de veta, bvad som àlàg deras embeten att göra, eller hvad biträde de dertill skulle ega; och dà Karl Knutsson häiom fràgade konungen, svarade denne hasteliga: nVakta dig blott, att du ej utsti äcker dina futter längre, än skinnfällen räcker tUI; och vidare besked fick ban ej. Sä snart nu konungen enligt förlikningen hade erfaàllit alla slotten tillhaka af svenskarna, började han straxt att tvärt emot sitt lüfie och utan rädets samtycke ditsända fiämmende fogdar. Svenska rädsherrarna bädo dà de danske göra konungen föreställningar härom, men det hjelpte icke. De gingo dà sjelfve att frambära sina klagnmàl, men han svarade dem hàrdeliga, att han гпgalunda ville vara deras jaherre, tilläggande, att derest ej herrarna hjelpte tili, sä hade aldrig Engelbrekt kunnat göra honora sa mycken shida, och började han íàledes att âter uppröra den fordna fiendskapen, hvilken enligt förlikningen skulle hafva varit förgäten. Härpit tog han burt fràn Stockholms slott herr Hans Ki...

"synopsis" may belong to another edition of this title.

(No Available Copies)

Search Books:Create a Want

If you know the book but cannot find it on AbeBooks, we can automatically search for it on your behalf as new inventory is added. If it is added to AbeBooks by one of our member booksellers, we will notify you!

Create a Want