Kompetence un karjera (Latvian Edition)

0 avg rating
( 0 ratings by Goodreads )
 
9783639640298: Kompetence un karjera (Latvian Edition)
View all copies of this ISBN edition:
 
 

Grāmatas pamatsaturs ir veidots, lai izvērtētu jēdzienu kompetence un karjera semantiskā un pragmatiskā lietojuma variatīvās atšķirības un pamatojumu. Didaktiskais un filozofiskais pamatojums ir iegūts saistībā ar pedagoģijas un izglītības vadības zinātnēm. Problēmas aktualitāte izriet no inovatīvām paradigmām pedagoģijā (satura veidošanā, sasniegumu vērtēšanā un pašvērtējumā). Grāmatas saturs izklāstīts trīs nodaļās ar apakšnodaļām. 1.nodaļa-Kompetences inovatīvās paradigmas un jēdzienu skaidrojums. 2.nodaļa-Karjeras sociālie un profesionālie aspekti mūžizglītībā. 3.nodaļa-Kompetences un karjeras mijsakarības integrētā pēcdiploma profesiogrāfijas procesā. Kompetences jēdziens grāmatā skaidrots no diviem aspektiem: cilvēks kā spēju sistēma un kompetence kā garīguma kvalitāte, ko veido izmantojot zinību diversifikāciju (daudzveidība zinātņu pielietojumā, ievērojot sistēmiskumu un pēctecību); veido mācību saturu ne pēc priekšmeta principa, bet integratīvas izziņas jomas. Kompetences sasniegumi ir personības intelektuālās kapacitātes apliecinājums, izglītības produktivitātes rādītājs. Karjera ir indivīda pūliņu rezultāts, kas izpaužas veiktspējā, intencionālā pieredzē.

"synopsis" may belong to another edition of this title.

About the Author:

Latvijas Universitātes emitētā profesore, Latvijas Zinātņu akadēmijas Valsts zinātniece, akadēmiskā pieredze 40 gadi, 235 zinātnisko darbu autore, to skaitā 5 monogrāfijas, zinātnieciskās pētniecības virziens: "Personības attīstība un sociālā uzvedība".

"About this title" may belong to another edition of this title.

Buy New View Book
List Price: US$ 33.00
US$ 31.54

Convert Currency

Shipping: US$ 3.46
From Germany to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

Add to Basket

Top Search Results from the AbeBooks Marketplace

1.

Garleja, Rasma / Kulberga, Inta
ISBN 10: 3639640292 ISBN 13: 9783639640298
New Quantity Available: 1
Seller:
Rating
[?]

Book Description Condition: New. Publisher/Verlag: GlobeEdit | Gr matas pamatsaturs ir veidots, lai izv rt tu j dzienu kompetence un karjera semantisk un pragmatisk lietojuma variat v s ats ir bas un pamatojumu. Didaktiskais un filozofiskais pamatojums ir ieg ts saist b ar pedago ijas un izgl t bas vad bas zin tn m. Probl mas aktualit te izriet no inovat v m paradigm m pedago ij (satura veidosan , sasniegumu v rt san un pasv rt jum ). Gr matas saturs izkl st ts tr s noda s ar apaksnoda m. 1.noda a-Kompetences inovat v s paradigmas un j dzienu skaidrojums. 2.noda a-Karjeras soci lie un profesion lie aspekti m zizgl t b . 3.noda a-Kompetences un karjeras mijsakar bas integr t p cdiploma profesiogr fijas proces . Kompetences j dziens gr mat skaidrots no diviem aspektiem: cilv ks k sp ju sist ma un kompetence k gar guma kvalit te, ko veido izmantojot zin bu diversifik ciju (daudzveid ba zin t u pielietojum , iev rojot sist miskumu un p ctec bu); veido m c bu saturu ne p c prieksmeta principa, bet integrat vas izzi as jomas. Kompetences sasniegumi ir person bas intelektu l s kapacit tes apliecin jums, izgl t bas produktivit tes r d t js. Karjera ir indiv da p li u rezult ts, kas izpauzas veiktsp j , intencion l pieredz . | Format: Paperback | Language/Sprache: lav | 118 gr | 220x150x4 mm | 76 pp. Seller Inventory # K9783639640298

More information about this seller | Contact this seller

Buy New
US$ 31.54
Convert Currency

Add to Basket

Shipping: US$ 3.46
From Germany to U.S.A.
Destination, Rates & Speeds

2.

Garleja Rasma (author)
Published by Globeedit 2015-10-02 (2015)
ISBN 10: 3639640292 ISBN 13: 9783639640298
New paperback Quantity Available: > 20
Seller:
Blackwell's
(Oxford, OX, United Kingdom)
Rating
[?]

Book Description Globeedit 2015-10-02, 2015. paperback. Condition: New. Seller Inventory # 9783639640298

More information about this seller | Contact this seller

Buy New
US$ 28.03
Convert Currency

Add to Basket

Shipping: US$ 7.90
From United Kingdom to U.S.A.
Destination, Rates & Speeds

3.

Garleja, Rasma
Published by Globeedit (2015)
ISBN 10: 3639640292 ISBN 13: 9783639640298
New Quantity Available: > 20
Print on Demand
Seller:
Pbshop
(Wood Dale, IL, U.S.A.)
Rating
[?]

Book Description Globeedit, 2015. PAP. Condition: New. New Book. Shipped from US within 10 to 14 business days. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000. Seller Inventory # IQ-9783639640298

More information about this seller | Contact this seller

Buy New
US$ 34.39
Convert Currency

Add to Basket

Shipping: US$ 3.99
Within U.S.A.
Destination, Rates & Speeds

4.

Rasma Garleja; Inta Kulberga
ISBN 10: 3639640292 ISBN 13: 9783639640298
New Quantity Available: 5
Seller:
ReadWhiz
(Portland, OR, U.S.A.)
Rating
[?]

Book Description Condition: New. Seller Inventory # ria9783639640298_ing

More information about this seller | Contact this seller

Buy New
US$ 41.68
Convert Currency

Add to Basket

Shipping: FREE
Within U.S.A.
Destination, Rates & Speeds

5.

Garleja Rasma
Published by Globeedit (2015)
ISBN 10: 3639640292 ISBN 13: 9783639640298
New Quantity Available: > 20
Print on Demand
Seller:
Books2Anywhere
(Fairford, GLOS, United Kingdom)
Rating
[?]

Book Description Globeedit, 2015. PAP. Condition: New. New Book. Delivered from our UK warehouse in 3 to 5 business days. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000. Seller Inventory # LQ-9783639640298

More information about this seller | Contact this seller

Buy New
US$ 32.86
Convert Currency

Add to Basket

Shipping: US$ 11.86
From United Kingdom to U.S.A.
Destination, Rates & Speeds

6.

Garleja Rasma, Kulberga Inta
Published by GlobeEdit, United States (2015)
ISBN 10: 3639640292 ISBN 13: 9783639640298
New Paperback Quantity Available: 10
Print on Demand
Seller:
The Book Depository EURO
(London, United Kingdom)
Rating
[?]

Book Description GlobeEdit, United States, 2015. Paperback. Condition: New. Language: Latvian . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Gr matas pamatsaturs ir veidots, lai izv rt tu j dzienu kompetence un karjera semantisk un pragmatisk lietojuma variat v s at ir bas un pamatojumu. Didaktiskais un filozofiskais pamatojums ir ieg ts saist b ar pedago ijas un izgl t bas vad bas zin tn m. Probl mas aktualit te izriet no inovat v m paradigm m pedago ij (satura veido an, sasniegumu v rt an un pa v rt jum ). Gr matas saturs izkl st ts tr s noda s ar apak noda m. 1.noda a-Kompetences inovat v s paradigmas un j dzienu skaidrojums. 2.noda a-Karjeras soci lie un profesion lie aspekti m izgl t b . 3.noda a-Kompetences un karjeras mijsakar bas integr t p cdiploma profesiogr fijas proces . Kompetences j dziens gr mat skaidrots no diviem aspektiem: cilv ks k sp ju sist ma un kompetence k gar guma kvalit te, ko veido izmantojot zin bu diversifik ciju (daudzveid ba zin t u pielietojum, iev rojot sist miskumu un p ctec bu); veido m c bu saturu ne p c priek meta principa, bet integrat vas izzi as jomas. Kompetences sasniegumi ir person bas intelektu l s kapacit tes apliecin jums, izgl t bas produktivit tes r d t js. Karjera ir indiv da p li u rezult ts, kas izpau as veiktsp j, intencion l pieredz . Seller Inventory # AAV9783639640298

More information about this seller | Contact this seller

Buy New
US$ 45.75
Convert Currency

Add to Basket

Shipping: US$ 3.95
From United Kingdom to U.S.A.
Destination, Rates & Speeds

7.

Rasma Garleja
Published by Globeedit Okt 2015 (2015)
ISBN 10: 3639640292 ISBN 13: 9783639640298
New Taschenbuch Quantity Available: 1
Seller:
Rheinberg-Buch
(Bergisch Gladbach, Germany)
Rating
[?]

Book Description Globeedit Okt 2015, 2015. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Gr matas pamatsaturs ir veidots, lai izv rt tu j dzienu kompetence un karjera semantisk un pragmatisk lietojuma variat v s ats ir bas un pamatojumu. Didaktiskais un filozofiskais pamatojums ir ieg ts saist b ar pedago ijas un izgl t bas vad bas zin tn m. Probl mas aktualit te izriet no inovat v m paradigm m pedago ij (satura veidosan , sasniegumu v rt san un pasv rt jum ). Gr matas saturs izkl st ts tr s noda s ar apaksnoda m. 1.noda a-Kompetences inovat v s paradigmas un j dzienu skaidrojums. 2.noda a-Karjeras soci lie un profesion lie aspekti m zizgl t b . 3.noda a-Kompetences un karjeras mijsakar bas integr t p cdiploma profesiogr fijas proces . Kompetences j dziens gr mat skaidrots no diviem aspektiem: cilv ks k sp ju sist ma un kompetence k gar guma kvalit te, ko veido izmantojot zin bu diversifik ciju (daudzveid ba zin t u pielietojum , iev rojot sist miskumu un p ctec bu); veido m c bu saturu ne p c prieksmeta principa, bet integrat vas izzi as jomas. Kompetences sasniegumi ir person bas intelektu l s kapacit tes apliecin jums, izgl t bas produktivit tes r d t js. Karjera ir indiv da p li u rezult ts, kas izpauzas veiktsp j , intencion l pieredz . 76 pp. Lettisch. Seller Inventory # 9783639640298

More information about this seller | Contact this seller

Buy New
US$ 34.47
Convert Currency

Add to Basket

Shipping: US$ 19.83
From Germany to U.S.A.
Destination, Rates & Speeds

8.

Rasma Garleja
Published by Globeedit Okt 2015 (2015)
ISBN 10: 3639640292 ISBN 13: 9783639640298
New Taschenbuch Quantity Available: 1
Seller:
BuchWeltWeit Inh. Ludwig Meier e.K.
(Bergisch Gladbach, Germany)
Rating
[?]

Book Description Globeedit Okt 2015, 2015. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Gr matas pamatsaturs ir veidots, lai izv rt tu j dzienu kompetence un karjera semantisk un pragmatisk lietojuma variat v s ats ir bas un pamatojumu. Didaktiskais un filozofiskais pamatojums ir ieg ts saist b ar pedago ijas un izgl t bas vad bas zin tn m. Probl mas aktualit te izriet no inovat v m paradigm m pedago ij (satura veidosan , sasniegumu v rt san un pasv rt jum ). Gr matas saturs izkl st ts tr s noda s ar apaksnoda m. 1.noda a-Kompetences inovat v s paradigmas un j dzienu skaidrojums. 2.noda a-Karjeras soci lie un profesion lie aspekti m zizgl t b . 3.noda a-Kompetences un karjeras mijsakar bas integr t p cdiploma profesiogr fijas proces . Kompetences j dziens gr mat skaidrots no diviem aspektiem: cilv ks k sp ju sist ma un kompetence k gar guma kvalit te, ko veido izmantojot zin bu diversifik ciju (daudzveid ba zin t u pielietojum , iev rojot sist miskumu un p ctec bu); veido m c bu saturu ne p c prieksmeta principa, bet integrat vas izzi as jomas. Kompetences sasniegumi ir person bas intelektu l s kapacit tes apliecin jums, izgl t bas produktivit tes r d t js. Karjera ir indiv da p li u rezult ts, kas izpauzas veiktsp j , intencion l pieredz . 76 pp. Lettisch. Seller Inventory # 9783639640298

More information about this seller | Contact this seller

Buy New
US$ 34.47
Convert Currency

Add to Basket

Shipping: US$ 19.83
From Germany to U.S.A.
Destination, Rates & Speeds

9.

Rasma Garleja
Published by Globeedit Okt 2015 (2015)
ISBN 10: 3639640292 ISBN 13: 9783639640298
New Taschenbuch Quantity Available: 1
Print on Demand
Seller:
AHA-BUCH GmbH
(Einbeck, Germany)
Rating
[?]

Book Description Globeedit Okt 2015, 2015. Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Neuware - Gr matas pamatsaturs ir veidots, lai izv rt tu j dzienu kompetence un karjera semantisk un pragmatisk lietojuma variat v s ats ir bas un pamatojumu. Didaktiskais un filozofiskais pamatojums ir ieg ts saist b ar pedago ijas un izgl t bas vad bas zin tn m. Probl mas aktualit te izriet no inovat v m paradigm m pedago ij (satura veidosan , sasniegumu v rt san un pasv rt jum ). Gr matas saturs izkl st ts tr s noda s ar apaksnoda m. 1.noda a-Kompetences inovat v s paradigmas un j dzienu skaidrojums. 2.noda a-Karjeras soci lie un profesion lie aspekti m zizgl t b . 3.noda a-Kompetences un karjeras mijsakar bas integr t p cdiploma profesiogr fijas proces . Kompetences j dziens gr mat skaidrots no diviem aspektiem: cilv ks k sp ju sist ma un kompetence k gar guma kvalit te, ko veido izmantojot zin bu diversifik ciju (daudzveid ba zin t u pielietojum , iev rojot sist miskumu un p ctec bu); veido m c bu saturu ne p c prieksmeta principa, bet integrat vas izzi as jomas. Kompetences sasniegumi ir person bas intelektu l s kapacit tes apliecin jums, izgl t bas produktivit tes r d t js. Karjera ir indiv da p li u rezult ts, kas izpauzas veiktsp j , intencion l pieredz . 76 pp. Lettisch. Seller Inventory # 9783639640298

More information about this seller | Contact this seller

Buy New
US$ 34.47
Convert Currency

Add to Basket

Shipping: US$ 34.16
From Germany to U.S.A.
Destination, Rates & Speeds