Bebek Bakim Sorunlarina Cozumler

 
9786053650522: Bebek Bakim Sorunlarina Cozumler

Aileye yeni bir bebe?in gelmesi, hayat?n?z?n en heyecanl? yolculuklar?ndan biridir. Ço?u yolculuk gibi bir haritaya sahip olmak güzeldir ve yol boyunca adres sormakta hiçbir sorun yoktur. Bir rehber kitap kaybolmaktan kurtulman?za yard?m eder, yol boyunca olabilecek engebeli noktalar ve kaç?r?lmamas? gereken dönüm noktalar? hakk?nda uyar?da bulunur. Bunlar tam da 365 Bebek Bak?m? ?puçlar? kitab?n?n içindekilerdir. Bu size bebe?inizin hayat?n?n ilk y?l?nda bilmeniz gereken her ?ey hakk?nda yüzlerce pratik ipucu ve uzman görü?ü sa?layarak, anne babal???n dönemeçleri, dolambaçlar? ve ara s?ra meydana gelen bariyerlerine kar?? önlem alman?za yard?mc? olur.365 Bebek Bak?m? ?puçlar?, bebe?inizi eve ilk getirdi?iniz zaman ihtiyac?n?z olacak bilgi ile ba?layarak konulara göre düzenlenmi?tir. ?lk bölümler bebe?inizle ba? kurmak, yeni hayat?n?za uyum sa?lamak, e?inizle ba?l? kalmak, bebe?inizi ailenizin geri kalan?yla tan??t?rmak ve bebek bak?m? prensiplerini anlamak üzerine yo?unla?m??t?r. Sonraki bölümler bebe?in alt?n? de?i?tirmek, banyo etmek, uyumak, a?lamak, emzirmek, mama ile beslemek, kat? yiyecekler, di? ç?karma, bebek malzemeleri, disiplin ve i?e geri dönme hakk?nda yard?mc? ipuçlar? sa?lar. Bebe?inizi ve sa?l???n? nas?l koruyaca??n?z? ö?reneceksiniz ve bebe?inizin geli?imini güçlendirmenin e?lenceli yollar?n? ke?fedeceksiniz.(Tan?t?m Bülteninden)

"synopsis" may belong to another edition of this title.

(No Available Copies)

Search Books:Create a Want

If you know the book but cannot find it on AbeBooks, we can automatically search for it on your behalf as new inventory is added. If it is added to AbeBooks by one of our member booksellers, we will notify you!

Create a Want