Ali Guler Ataturk'u ve Cumhuriyeti Anlamak

ISBN 13: 9786059828628

Ataturk'u ve Cumhuriyeti Anlamak

 
9786059828628: Ataturk'u ve Cumhuriyeti Anlamak

Devletimizi kuran Mustafa Kemal Atatürk, orta halli bir Türk ailesinin dördüncü çocu?u olarak dünyaya gelmi?, ilk çocukluk ve gençlik y?llar?n? Selanik gibi kozmopolit bir ?ehirde geçirmi?tir. Dönemin en iyi e?itim kurumlar? say?lan askerî okullarda e?itimini tamamlam?? ve genç bir kurmay subay olarak, da??lmakta olan bir imparatorlu?un bütün yükünü omuzlay?p mesleki deneyimlerini ço?u zaman ac? olaylarla kazanm??t?r.Tarih o'na Türklü?ün kaderinde âdeta bir dönüm noktas? olan 20. yüzy?l?n ilk çeyre?inde büyük bir sorumluluk yüklemi? ve o, bu tarihî sorumlulu?u bütün olumsuzluklara ra?men cesurca üstlenip ba?ar?ya ula?m??t?r. Günümüzdeki geli?meler, Atatürk'ün büyüklü?ünü ve vizyonunu her geçen gün bir kere daha ortaya ç?karmakta ve âdeta onu ölümsüzle?tirmektedir. Bugünkü ve yar?nki nesillere dü?en görev, Atatürk'ü do?ru anlayarak do?ru anlatmak ve onun, "En büyük eserim," dedi?i Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip ç?kmakt?r.(Tan?t?m Bülteninden)

"synopsis" may belong to another edition of this title.

(No Available Copies)

Search Books:Create a Want

If you know the book but cannot find it on AbeBooks, we can automatically search for it on your behalf as new inventory is added. If it is added to AbeBooks by one of our member booksellers, we will notify you!

Create a Want