Hayaller Sozcuklerde Gerceklesmis...

 
9786059876605: Hayaller Sozcuklerde Gerceklesmis...

Ya?am bazen bizim isteklerimize ve hayallerimize cevap vermeyebilir veya isteklerimizin ve hayallerimizin gerçekle?tirmeye zaman?m?z olmayabilir. Ama bizler hep o hayallerle ya?amaya çal???r?z, onlardan ayr?lamay?z kolay?na ve can?m?z? bile ortaya koyabiliriz onlar için. Çünkü hayallerimiz, hayallerden öte bir ?eydir. Onda sevgimiz, a?k?m?z ve umutlar?m?z vard?r. Bizler hayallerimiz için ya?ar hayallerimiz için ölürüz. Biz ölsek bile hayallerimiz gün gelir sözcüklerde gerçekle?irmi?.Y?llardan 1989 aylardan ise Haziran. Dünyam?za gözlerini umutla açan bir bebek geliyordu. Bu bebek Meryem ile Ömer'in ilk çocuklar?yd?, bu bebek ile beraber ya?amlar?na farkl? bir ne?e katm?? olacaklard?. Tanr?dan onlar?n sevgisine kar??l?k olarak verilen bir arma?an. Bir haziran sabah? do?mu?tu i?te o bebek. O gün unutulmayacakt? asla. Hem Meryem'in hem de Ömer'in için dünyalar onlar?n olmu?tu, dünyadaki en zengin ve en mutlu insanlar onlar oluvermi?ti.Birkaç gün, Annenin ve bebe?in sa?l??? için hastane de kalmak zorundayd?lar. Fakat o gün haberi alan tüm konu kom?u ve akrabalar hastaneye ak?n etmeye ba?lam??lard? bile. Bebek öyle güzeldi ki gözleri kömür karas? gibi simsiyah ve ???l ???l parl?yordu. Dünyaya ben geldim diye sesleniyordu sanki. Dünyaya, tüm güzelliklerini ve umutlar?n? bana aç der gibiydi. Her do?an çocuk gibi bir isim verilmeliydi.(Tan?t?m Bülteninden)

"synopsis" may belong to another edition of this title.

(No Available Copies)

Search Books:Create a Want

If you know the book but cannot find it on AbeBooks, we can automatically search for it on your behalf as new inventory is added. If it is added to AbeBooks by one of our member booksellers, we will notify you!

Create a Want