તમારી કીડની બચાવો (Tamari Kidney Bachavo)

 
9788184404746: તમારી કીડની બચાવો (Tamari Kidney Bachavo)

'તમારી કીડની બચાવો' કીડનીના રોગો ઘણા લોકોને થાયછે સદભાગ્યે કિડનીના ઘણાખરા રોગોની સારવાર થઇ શકે છે અને તેમને અટકાવી શકાય છે. પરંતુ કમનસીબે ઘણા લોકો સમયસર યોગ્ય સારવાર લેતા ન હોવાથી રોગ ધીમે ધીમે ગંભીર સ્વરૂપ પકડે છે. અને ક્રોનિક કીડની ડિસિઝની પહોચે છે. આ પુસ્તક માં કીડની ની કઈ રીતે સારવાર કરવી ને તેની સાવચેતી કઈ રીતે રાખવી તેનું બહુ જ ખૂબી થી દર્શાવ્યું છે. આ પુસ્તક કિડનીના રોગો અટકાવવા માટે અને કિડનીના દર્દીઓ માટે ખુબ જ ઉપયોગી છે.

"synopsis" may belong to another edition of this title.

(No Available Copies)

Search Books:Create a Want

If you know the book but cannot find it on AbeBooks, we can automatically search for it on your behalf as new inventory is added. If it is added to AbeBooks by one of our member booksellers, we will notify you!

Create a Want