Sloveni u dalekoj proslosti

4 avg rating
( 1 ratings by Goodreads )
 
9788662630223: Sloveni u dalekoj proslosti
View all copies of this ISBN edition:
 
 

Istraživanje Valentina Vasiljevi?a Sedova, obuhva?eno u njegovoj knjizi Sloveni u dalekoj prošlosti, posve?eno je udaljenim periodima istorije i kulture Slovena, koji se nisu odrazili u pisanim izvorima. Istraživanje je pretežno zasnovano na arheološkim podacima. Cilj ove knjige jeste da se sve raspoložive arheološke ?injenice, koje se u ovoj ili onoj meri odnose na istoriju, kulturu i etnogenezu Slovena, objedine, sistematizuju i analiziraju metodama savremene nauke. Mnoga temeljna i pojedina?na pitanja, kojima se ovo istraživanje bavi ili ih se doti?e, ve? su obra?ena u bogatoj slavisti?koj literaturi, koja obiluje protivre?nim mišljenjima, pretpostavkama i u?enjima. Analiza uzajamnih veza izme?u materijala raznih epoha i teritorija, omogu?ila nam je orijentaciju u mnoštvu gledišta, koja postoje u nauci. Problem nastanka slovenskog etnosa i njegove rane istorije ne može biti razmatran odvojeno od istorijskih procesa koji su se odvijali u susednim, a ?esto i udaljenim regionima Evrope. Rana istorija Slovena prisno se prepli?e sa istorijom Kelta i Germana, Skito-Sarmata i Balta. Rekonstrukcija istorije ranih Slovena mogu?a je jedino uz osvrt na povesnicu drugih evropskih etnosa, uzimaju?i u obzir konkretne okolnosti evropske predistorije. Nakon nau?nog osmišljavanja arheoloških materijala i uspostavljanja veze izme?u njih, autor je pristupio proveri dobijenih rezultata putem pore?enja sa nalazima drugih nauka - pre svega lingvistike, toponimike, etnologije. Pri tome je bila konsultovana i prostudirana sva dostupna slavisti?ka literatura.

"synopsis" may belong to another edition of this title.

(No Available Copies)

Search Books:Create a Want

If you know the book but cannot find it on AbeBooks, we can automatically search for it on your behalf as new inventory is added. If it is added to AbeBooks by one of our member booksellers, we will notify you!

Create a Want