Franciscus van Assisi: mysticus em mystagoog (Scripta Franciscana)

 
9789023244615: Franciscus van Assisi: mysticus em mystagoog (Scripta Franciscana)
From the Inside Flap:

\"Dit boek biedt een benadering van Franciscus welke vóór alles recht tracht te doen aan zijn eigen geschriften. Door een nauwkeurige lezing daarvan wordt een vaak verrassende toegang gevonden tot wat deze mysticus ter harte ging: de omgang met God die zich te kennen geeft in Jezus Christus en in diens minste broeders en zusters.
Aangetoond wordt, dat Franciscus, delend in opvattingen over schrijverschap die in zijn tijd golden, menige tekst van zijn hand weloverwogen gestructureerd heeft: in het bijzonder wanneer hij iets van zijn besef van God aan de goede verstaander wilde doorgeven. Zijn berichten over het visioen dat hem op de berg La Verna ten deel gevallen was, zijn in dit opzicht veelzeggend. Bovendien wordt aandacht gegeven aan bijbelse en liturgische bronnen van zijn geschriften en aan de betekenis van zijn spiritualiteit voor onze tijd. Hier en daar komen ook teksten van Clara ter sprake. Zij bevestigen de indruk, dat het een wonder mag heten dat het stadje Assisi in één periode twee personen van zulk een geestelijk gehalte voortgebracht heeft.

Edith van den Goorbergh, claris, is lid van de communiteit der Clarissen te Megen (N.-B.). Zij is medewerkster van het Franciscaans Studiecentrum te Utrecht.
Theo Zweerman, franciscaan, is eveneens medewerker van dat studiecentrum. Naast filosofie heeft hij franciscaanse spiritualiteit en theologie gedoceerd aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht.
Beiden publiceerden artikelen over Franciscus en Clara. Samen publiceerden zij: Clara van Assisi. Licht vanuit de Verborgenheid. Over haar brieven aan Agnes van Praag. Assen, 1994.
Uit de inhoud

INLEIDING 1

DEEL I: FRANCISCUS BIJBELSE SPIRITUALITEIT IN ZIJN GESCHRIFTEN

1. EEN ONTMOETING VOOR HET LEVEN

2. FRANCISCUS BERGREDE: DE COLLECTIE VERMANINGEN

3. HOOGACHTEND IN DRAGEN, DANKEN EN DIENEN

4. LEERDICHT OVER LEVENSKUNST: DE LOFZANG OP DE DEUGDEN

5. WAGEN EN WONEN

DEEL II: FRANCISCUS BESEF VAN HET MYSTERIE VAN GOD. EEN DIEPTEPEILING VAN ZIJN BERICHTEN OVER HET VISIOEN OP DE BERG LA VERNA

6. WAS VERZEGELD: HET VISIOEN VAN DE GEKRUISIGDE

7. SCHROOM VOOR DE NIEUWE MENS: VERMANING 27

8. HET VISIOEN OP DE BERG LA VERNA: DE NIEUWE MENS \"

"About this title" may belong to another edition of this title.

(No Available Copies)

Search Books:Create a Want

If you know the book but cannot find it on AbeBooks, we can automatically search for it on your behalf as new inventory is added. If it is added to AbeBooks by one of our member booksellers, we will notify you!

Create a Want