Striyansathi Yog...Ek Varadan (Marathi Edition)

0 avg rating
( 0 ratings by Goodreads )
 
9789380361246: Striyansathi Yog...Ek Varadan (Marathi Edition)

यापुस्तकातविशेषत: स्त्रियांनाउपयुक्तठरतीलअसेयोगाविषयीचेवआसनांविषयीचेबारकावेसादरकेलेआहेत. यातआसने, प्राणायाम, बंध, मुद्राआणिध्यानविषयकमाहितीतंत्रासहितदिलीआहे. याचाफायदाशारीरिकतंदुरुस्तीठेवण्यासहोईलत्याचप्रमाणेविविधव्याधींवरउपचारम्हणूनहीहोईल. योगसाधनेचीदिलेलीक्रमवारपध्दतीहेयापुस्तकाचंवैशिष्टयहोय. तसेचयोगयाविषयाचीमांडणी, योगाच्याप्रायोगिकअंगाचीविषयवारमांडणी, तोप्रत्यक्षकृतीतउतरवण्यासाठीठरविलेलामार्गयाबाबतीतलेखिकेनेपुस्तकातसखोलवसचित्रमार्गदर्शनकेलंआहे. योगविद्यागुरूशिवायसाध्यहोतनाही, पणयापुस्तकाचाआपणजरमनापासूनअभ्यासकेलातरजवळजवळप्रत्यक्षगुरूकडूनमिळेलइतकंसमग्रआणिसखोलज्ञानयातूनमिळतं. यातीलमाहितीपरिपूर्णवअचूकआहे.

"synopsis" may belong to another edition of this title.

(No Available Copies)

Search Books:Create a Want

If you know the book but cannot find it on AbeBooks, we can automatically search for it on your behalf as new inventory is added. If it is added to AbeBooks by one of our member booksellers, we will notify you!

Create a Want