Sardar Vallabhbhai patel- Bharatacha Poladi Purush (Marathi Edition)

4 avg rating
( 1 ratings by Goodreads )
 
9789380361918: Sardar Vallabhbhai patel- Bharatacha Poladi Purush (Marathi Edition)

सरदारपटेलम्हणजेभारताच्यास्वातंत्र्यलढ्यातीलआणिस्वतंत्रभारताच्याउभारणीतीलएककणखरव्यक्तिमत्त्व! देशातील५६५संस्थानंविलीनकरूनघेऊनसामर्थ्यशालीएकसंधभारतउभाकरणंहेपटेलांचंमहत्त्वाचंयोगदानम्हणतायेईल.सुप्रसिद्ध् वजेष्ठपत्रकारबलराजकृष्णायांनीयापोलादीपुरुषाचासंपूर्णजीवनपटचअत्यंतताकदीनेयापुस्तकाव्दारेउभाकेलाआहे. पटेलांचंबालपण, त्यांचाराजकारणातलाप्रवेश, गांधीजींबद्दलचीत्यांचीआस्था, नेहरूंसोबतचंत्यांचंमित्रत्वाचंनातंतसंचत्यांच्यासोबतचेमतभेद, संस्थानिकांबरोबरच्यावाटाघाटीवत्यांचेयशस्वीविलीनीकरण, त्यांच्याव्यक्तिमत्त्वातलेविविधपैलूअसायापुस्तकाचामोठाआवाकाआहे.एकासामान्यशेतकरीकुटुंबातूनआलेल्यापटेलांचंसंपूर्णव्यक्तिमत्त्ववकार्य-.....

"synopsis" may belong to another edition of this title.

(No Available Copies)

Search Books:Create a Want

If you know the book but cannot find it on AbeBooks, we can automatically search for it on your behalf as new inventory is added. If it is added to AbeBooks by one of our member booksellers, we will notify you!

Create a Want