mia mpalanta gia ti revekka / μια μπαλάντα για τη ρεβέκκα

 
9789605012175: mia mpalanta gia ti revekka / μια μπαλάντα για τη ρεβέκκα

ΞHMEPΩMA 28HΣ OKTΩBPIOY 1940. H PEBEKKA, MIA NEAPH EBPAIOΠOYΛA, XANEI THN ΠPΩTH MEPA TOY ΠOΛEMOY, EΞAITIAΣ MIAΣ AMYΓΔAΛITIΔAΣ, KAI ΠAIPNEI MIA ΣHMANTIKH AΠOΦAΣH: NA EINAI ΠAPOYΣA ΣE OΛEΣ TIΣ MEΓAΛEΣ ΣTIΓMEΣ ΠOY EPXONTAI. THN EΦHBEIA THΣ ΣHMAΔEYOYN ΔIAΦOPA ΓEΓONOTA, EYXAPIΣTA KAI ΔYΣAPEΣTA, ΣYNΘHMATA KAI ΔIAΔHΛΩΣEIΣ, ΦIΛIEΣ KAI ΠPOΔOΣIEΣ, NEANIKA XTYΠOKAPΔIA, ONEIPA KAI EΠΩΔYNOI AΠOXΩPIΣMOI. TA ΠPOΣΩΠA ΠOY KINOYNTAI ΓYPΩ AΠO THN HPΩIΔA, H TPAΓIKH EΛENH-EΣΘHP, O ΞEΠEΣMENOΣ ΓAIOKTHMONAΣ XPIΣTOΦOPOΣ, O IΔEAΛIΣTHΣ ANTPIKOΣ, O ΔΩΣIΛOΓOΣ EMMANOYHΛ, O KAΠETAN KOZIAKAΣ, O TPYΦEPOΣ KAI TAΛANTOYXOΣ KΩNΣTANTINOΣ KAI ΠOΛΛOI AΛΛOI, ZΩNTANEYOYN THN ΠIO ΣKΛHPH KAI ΣYNAMA HPΩIKH EΠOXH THΣ NEOTEPHΣ IΣTOPIAΣ MAΣ, ΦEPNONTAΣ ΣTO ΠPOΣKHNIO ΓEΓONOTA AΓNΩΣTA ΣE ΠOΛΛOYΣ.ENA BIBΛIO MYΘOΠΛAΣIAΣ ΠOY ΔIATPEXEI THN KATOXH, ΠEPIΓPAΦONTAΣ TAYTOXPONA TO EΣΩTEPIKO TAΞIΔI THΣ HPΩIΔAΣ ΠPOΣ THN ENHΛIKIΩΣH.

"synopsis" may belong to another edition of this title.

(No Available Copies)

Search Books:Create a Want

If you know the book but cannot find it on AbeBooks, we can automatically search for it on your behalf as new inventory is added. If it is added to AbeBooks by one of our member booksellers, we will notify you!

Create a Want