Okul Oncesi Cocuklar Icin Piyano Metodu

 
9789755098791: Okul Oncesi Cocuklar Icin Piyano Metodu

De?erli piyano ö?retmenleri ve müzik e?itimcileri; "OKUL ÖNCES?" çocuklar?m?z?n e?itimi, genel anlamda titizlik, yeterlilik ve ustal?k gerektirir. Çocu?umuz ilk kez anne-baban?n d???nda biriyle (ö?retmen), örgün bir faaliyetin içine girecektir. Daha okuma-yazma bilmemektedir ve oyun ça??ndad?r. Çocu?a görelik ilkesiyle olu?turaca??n?z strateji, yöntem ve kullanaca??n?z materyal çok önemlidir. Bu dönem çocuklar?n? hep "KR?STAL B?R VAZO"ya benzetirim; dikkatlice i?leyip, k?rmadan ta??mak gerekir. Bu çal??mamda çocuklar?m?z?n renkli dünyalar?na, renkli notalarla girmek istedim. Renk; co?ku, hareket ve do?all??? sa?l?yor. Bir de buna renkli dondurmalar eklenince "DONDURMA TADINDA" bir çal??ma ortaya ç?kt?. Çocuklar dondurma yerken, piyano çalmay? da ö?renecekler. Daha önce yazm?? oldu?um "P?YANO METODU" ve "ON YA? ALTI ÇOCUKLAR ?Ç?N P?YANO METODU"nun yan?na, "OKUL ÖNCES? ÇOCUKLAR ?Ç?N P?YANO METODU"nun da eklenmesiyle zincirin halkalar? tamamlanm?? oldu.Çocuklar?m?z?n piyano ve sanat yolculuklar?nda keyifli ve sa?l?kl? bir zemin olu?turmak amac?yla ortaya ç?kan bu çal??man?n çocuklar?m?za, piyano ö?retmenlerine, müzik e?itimcilerine, anne ve babalara ve di?er ilgililere yararl? olmas? dile?iyle.-Yalç?n ?man-Haziran 2016 - Ankara(Tan?t?m Bülteninden)

"synopsis" may belong to another edition of this title.

(No Available Copies)

Search Books:Create a Want

If you know the book but cannot find it on AbeBooks, we can automatically search for it on your behalf as new inventory is added. If it is added to AbeBooks by one of our member booksellers, we will notify you!

Create a Want