Stock Image

Impilo Nesithembu (Zulu Edition)

Mseleku, Musa C

ISBN 10: 1490916911 / ISBN 13: 9781490916910
Published by CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013
Used Condition: Good
From Better World Books: West (Reno, NV, U.S.A.)

AbeBooks Seller Since March 14, 2016

Quantity Available: 1

Buy Used
Price: US$ 13.44 Convert Currency
Shipping: US$ 0.00 Within U.S.A. Destination, Rates & Speeds
Add to basket

30 Day Return Policy

About this Item

Ships from Reno, NV. Shows some signs of wear, and may have some markings on the inside. Bookseller Inventory # GRP92150197

Ask Seller a Question

Bibliographic Details

Title: Impilo Nesithembu (Zulu Edition)

Publisher: CreateSpace Independent Publishing Platform

Publication Date: 2013

Book Condition:Good

About this title

Synopsis:

Nalu olunye ungqambothi lwencwadi olulethelwe uMusa wakwaMseleku! UMusa wazalelwa endaweni yakwaMadlala eMzumbe ezalwa uNomathemba Joyce Mseleku ongasekho emhlabeni. Ungomunye wabazukulu bakaPhiwe “Flo” Dingile Mseleku naye ongasekho emhlabeni. UMusa waqala imfundo yakhe yamabanga aphansi e-Denver Zoar Mission School endaweni yakwaMadlala eMzumbe wabe esedlulela e-Prince Ngamizizwe School. Waphothula ibanga leshumi e-Sister Joans High School ngo-1993. Wathola iziqu zemfundo ephakeme eNyuvesi eThekwini ngo-1997. Kuloku usiphathele udaba olunkimbinkimbi lwesithembu! Wewu! Uzinikile isikhathi umlobi ecwaninga ngesithembu kumasiko nakuzinkolo ezehlukahlukene emphakathini. Uzobhema ukholwe! Kungenzeka uzoqeda udelile futhi ususithathile nesinqumo sokuthi sihle noma sibi isithembu. Umbhali-ke, usibekela izizathu abantu abazingenela esithenjini. Abanye bangeniswa umhobholo, abanye bangena ngokuthi abafuni ukuhlukana nendoda abayithandayo, abanye besaba ukubizwa ngozenda zamshiya, abanye bangeniswa ukulandela isiko nenkolo. Babodwa abangena bengazimisele ngoba indoda ingazange yaba neqiniso bengakaganani, bese ibashintshela sebengaphakathi sekulikhuni ukuhlehla. Wena ungenze njani? Abanye bayasivuma, abanye bathi lutho eluthela, bambe bambulule bakhumbule emakubo! Uyedwa obuka amakhosikazi amaSulamane eshibilika ngezimoto eziphambili ebusa ekhomba ngophakathi, abone nje ukuthi, le iyona ndlela yokuphila, kungabe beneme njengoba basuke bebukisa emphakathini, noma bahlala esihogweni uma sebekhumule izimvakazi zabo lezi abahlala bezifihle ngazo? Kumtoti ngendlela eyisimanga ngoba ufica nabathi bayakholwa sekungathi bayaphambana nezwi leli okufanele ngabe baphila ngaphansi komgomo walo sebethembuza, bepheka bethulula! Maye babo! Indaba exaka abafundisi begcotshiwe lena. Ikhono lokuyinqoba kuwumusa ovela ngaphezulu qiniso! Udaba luya ngokudepha ngoba uzwa selufaka idlozi noMdali, noJehova khona lapho! Habe! Hhayi bandla lujulile udaba lwesithembu, ngoba kutholakala nesimo sezomnotho sidlala indima enkulu ekuthenini siyaphumelela, siyemukeleka, silungile noma cha. Kanti namadoda avelele ebhayibhelini ayenesithembu? Kwase kushintsha-phi? Lithini lona iBhayibheli ngesithembu? Imfihlo lena, kepha iyasombululeka ngokuthi uyifunde yonke le mithombo uhambe emzileni oyiwo usunolwazi! Babodwa abasizondisa okwenyoka ngenxa yendlela abakhula ngayo kabuhlungu behlukumezekile ekhaya lasesithenjini. Awodwa amadoda afuna ukuphathisa amnakhosikazi awo njengezindluvukazi zasebukhosini, athi azowondla awangahlushwa ilutho, bese uzwa amanye ekhala ngokusindwa imilomo efuna ukondliwa, athi ixoxo umazigxumele! Uthando, imali, izinkomo, amandla endoda, impatho, inhlonipho, isiko, inkolo, amanga, iqiniso kuyizithako zobudlelwano basekhaya lendoda, nezokwenza isithembu sibe into eyiyo noma engekho. Ngibuye ngezwa songathi kuthiwa maningi amadoda athanda isithembu, kepha ngezizazthu ezithile azithole esejele lokuganwa unkosikazi oyedwa. Kushube-ke lapho esephumela obala ngokuthi empeleni ayasifuna, bese kuba ongaphansi ongaphezulu, sekusuka umsindo njalo emzini wawobabamkhulu! Ziyayalwa izinsizwa, bayayalwa odade, ayayalwa amakhosikazi, ayayalwa namadoda! Ayakhiwe le mizi, iyisisekelo somphakathi wethu phela! Mina ngingabala ngithini ukhona wena mfundi ungazithathela isinqumo esazisekile emva kokuzwa ukuthi uthini umfokaMseleku! Indoda ayinamnikazi. Umadlubulundela phezu kwamadoda nabafazi, uMakhuluma kwenzeke lona! Zizwele, ungezwa ngokuxoxelwa!

"About this title" may belong to another edition of this title.

Store Description

Visit Seller's Storefront

Terms of Sale:

Better World Books is proud to deliver not only great books, but also quality
customer service. If you are not satisfied with your order, please do not
hesitate to contact us. Abebooks will provide you with our contact information
after you place your order. We will get back to you as soon as possible to
resolve any order issues to your satisfaction.

Every purchase you make from BWB benefits one of our world literacy partners. To
date, Better World Books has pledged over $1,000,000 to literacy p...

More Information
Shipping Terms:

All orders ship out within 1-2 business days. Over 2 million satisfied customers and growing!

List this Seller's Books

Payment Methods
accepted by seller

Visa Mastercard American Express