Nabadz Ba Latvij Un Eiropas Savien B (Latvian Edition)

Ladigina Je Ena

Published by GlobeEdit, 2014
ISBN 10: 3639737547 / ISBN 13: 9783639737547
Used / Paperback / Quantity Available: 0
From Books Express (Kittery, ME, U.S.A.)
Available From More Booksellers
View all  copies of this book

About the Book

We're sorry; this specific copy is no longer available. AbeBooks has millions of books. We've listed similar copies below.

Description:

Ships with Tracking Number! INTERNATIONAL WORLDWIDE Shipping available. May not contain Access Codes or Supplements. May be ex-library. Shipping & Handling by region. Buy with confidence, excellent customer service!. Bookseller Inventory # 3639737547

About this title:

Synopsis: Nabadzība Eiropā ir viens no tiem jautājumiem, kas rada plašu atspoguļojumu masu komunikācijas līdzekļos un ir viena no svarīgākām ES politikas prioritātēm. 2003. gadā ES politikā tika skaidri formulēti mērķi samazināt strādājošo nabadzīgo skaitu kā daļu no Eiropas nodarbinātības stratēģijas par nabadzību un sociālo atstumtību. Lisabonas 2000. gada stratēģija paredzēja redzējumu par sociāli vienotu, kā arī ekonomiski pārtikušu un konkurētspējīgu ES; tās neatņemama daļa ir sociālās atstumtības un nabadzības novēršana. Šīs grāmatas pirmajā daļā autore apskata nabadzības galvenos teorētiskos aspektus, nabadzības cēloņus un sekas. Otrajā daļā tiek apskatīta kopējā ekonomiskā situācija Latvijā 2004. - 2012. gadā, tiek analizēts nabadzības riska slieksnis, nabadzības riska struktūra un dinamika, kā arī Latvijas sociālā politika. Trešā daļa ir veltīta nabadzības riska līmenim ES valstīs. Darbs būs noderīgs visiem, kuru zinātniskā darbība, mācības vai intereses ir saistītas ar nabadzību, tās izplatību vai apkarošanu gan Latvijā, gan ES valstīs.

"About this title" may belong to another edition of this title.

Bibliographic Details

Title: Nabadz Ba Latvij Un Eiropas Savien B (...
Publisher: GlobeEdit
Publication Date: 2014
Binding: Paperback
Book Condition: Good

Top Search Results from the AbeBooks Marketplace

1.

Ladigina Je Ena
Published by Omniscriptum Gmbh & Co. Kg. 2014-07-14 (2014)
ISBN 10: 3639737547 ISBN 13: 9783639737547
New paperback Quantity Available: > 20
Seller:
Blackwell's
(Oxford, OX, United Kingdom)

Book Description Omniscriptum Gmbh & Co. Kg. 2014-07-14, 2014. paperback. Condition: New. Seller Inventory # 9783639737547

More information about this seller | Contact this seller

Buy New
US$ 49.54
Convert currency

Add to Basket

Shipping: US$ 5.19
From United Kingdom to U.S.A.
Destination, rates & speeds

2.

Ladigina, Jelena
Published by Globeedit (2014)
ISBN 10: 3639737547 ISBN 13: 9783639737547
New Quantity Available: > 20
Print on Demand
Seller:
Books2Anywhere
(Fairford, GLOS, United Kingdom)

Book Description Globeedit, 2014. PAP. Condition: New. New Book. Delivered from our UK warehouse in 4 to 14 business days. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000. Seller Inventory # LQ-9783639737547

More information about this seller | Contact this seller

Buy New
US$ 59.84
Convert currency

Add to Basket

Shipping: US$ 6.50
From United Kingdom to U.S.A.
Destination, rates & speeds

3.

Jelena Ladigina
Published by Globeedit Aug 2014 (2014)
ISBN 10: 3639737547 ISBN 13: 9783639737547
New Taschenbuch Quantity Available: 1
Seller:
BuchWeltWeit Inh. Ludwig Meier e.K.
(Bergisch Gladbach, Germany)

Book Description Globeedit Aug 2014, 2014. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Nabadz ba Eirop ir viens no tiem jaut jumiem, kas rada pla u atspogu ojumu masu komunik cijas l dzek os un ir viena no svar g k m ES politikas priorit t m. 2003. gad ES politik tika skaidri formul ti m r i samazin t str d jo o nabadz go skaitu k da u no Eiropas nodarbin t bas strat ijas par nabadz bu un soci lo atstumt bu. Lisabonas 2000. gada strat ija paredz ja redz jumu par soci li vienotu, k ar ekonomiski p rtiku u un konkur tsp j gu ES; t s neat emama da a ir soci l s atstumt bas un nabadz bas nov r ana. s gr matas pirmaj da autore apskata nabadz bas galvenos teor tiskos aspektus, nabadz bas c lo us un sekas. Otraj da tiek apskat ta kop j ekonomisk situ cija Latvij 2004. 2012. gad , tiek analiz ts nabadz bas riska slieksnis, nabadz bas riska strukt ra un dinamika, k ar Latvijas soci l politika. Tre da a ir velt ta nabadz bas riska l menim ES valst s. Darbs b s noder gs visiem, kuru zin tnisk darb ba, m c bas vai intereses ir saist tas ar nabadz bu, t s izplat bu vai apkaro anu gan Latvij , gan ES valst s. 132 pp. Lettisch. Seller Inventory # 9783639737547

More information about this seller | Contact this seller

Buy New
US$ 62.64
Convert currency

Add to Basket

Shipping: US$ 18.64
From Germany to U.S.A.
Destination, rates & speeds

4.

Jelena Ladigina
Published by Globeedit Aug 2014 (2014)
ISBN 10: 3639737547 ISBN 13: 9783639737547
New Taschenbuch Quantity Available: 1
Seller:
Rheinberg-Buch
(Bergisch Gladbach, Germany)

Book Description Globeedit Aug 2014, 2014. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Nabadz ba Eirop ir viens no tiem jaut jumiem, kas rada pla u atspogu ojumu masu komunik cijas l dzek os un ir viena no svar g k m ES politikas priorit t m. 2003. gad ES politik tika skaidri formul ti m r i samazin t str d jo o nabadz go skaitu k da u no Eiropas nodarbin t bas strat ijas par nabadz bu un soci lo atstumt bu. Lisabonas 2000. gada strat ija paredz ja redz jumu par soci li vienotu, k ar ekonomiski p rtiku u un konkur tsp j gu ES; t s neat emama da a ir soci l s atstumt bas un nabadz bas nov r ana. s gr matas pirmaj da autore apskata nabadz bas galvenos teor tiskos aspektus, nabadz bas c lo us un sekas. Otraj da tiek apskat ta kop j ekonomisk situ cija Latvij 2004. 2012. gad , tiek analiz ts nabadz bas riska slieksnis, nabadz bas riska strukt ra un dinamika, k ar Latvijas soci l politika. Tre da a ir velt ta nabadz bas riska l menim ES valst s. Darbs b s noder gs visiem, kuru zin tnisk darb ba, m c bas vai intereses ir saist tas ar nabadz bu, t s izplat bu vai apkaro anu gan Latvij , gan ES valst s. 132 pp. Lettisch. Seller Inventory # 9783639737547

More information about this seller | Contact this seller

Buy New
US$ 62.64
Convert currency

Add to Basket

Shipping: US$ 18.64
From Germany to U.S.A.
Destination, rates & speeds

5.

Jelena Ladigina
Published by Globeedit Apr 2018 (2018)
ISBN 10: 3639737547 ISBN 13: 9783639737547
New Taschenbuch Quantity Available: 1
Print on Demand
Seller:
AHA-BUCH GmbH
(Einbeck, Germany)

Book Description Globeedit Apr 2018, 2018. Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Neuware - Nabadziba Eiropa ir viens no tiem jautajumiem, kas rada plasu atspogu ojumu masu komunikacijas lidzek os un ir viena no svarigakam ES politikas prioritat m. 2003. gada ES politika tika skaidri formul ti m r i samazinat stradajoso nabadzigo skaitu ka da u no Eiropas nodarbinatibas strat ijas par nabadzibu un socialo atstumtibu. Lisabonas 2000. gada strat ija paredz ja redz jumu par sociali vienotu, ka ari ekonomiski partikusu un konkur tsp jigu ES; tas neat emama da a ir socialas atstumtibas un nabadzibas nov rsana. Sis gramatas pirmaja da a autore apskata nabadzibas galvenos teor tiskos aspektus, nabadzibas c lo us un sekas. Otraja da a tiek apskatita kop ja ekonomiska situacija Latvija 2004. - 2012. gada, tiek analiz ts nabadzibas riska slieksnis, nabadzibas riska struktura un dinamika, ka ari Latvijas sociala politika. Tresa da a ir veltita nabadzibas riska limenim ES valstis. Darbs bus noderigs visiem, kuru zinatniska darbiba, macibas vai intereses ir saistitas ar nabadzibu, tas izplatibu vai apkarosanu gan Latvija, gan ES valstis. 132 pp. Lettisch. Seller Inventory # 9783639737547

More information about this seller | Contact this seller

Buy New
US$ 62.64
Convert currency

Add to Basket

Shipping: US$ 37.53
From Germany to U.S.A.
Destination, rates & speeds

6.

Ladigina Je Ena
Published by GlobeEdit (2017)
ISBN 10: 3639737547 ISBN 13: 9783639737547
New Paperback Quantity Available: 10
Print on Demand
Seller:
Ria Christie Collections
(Uxbridge, United Kingdom)

Book Description GlobeEdit, 2017. Paperback. Condition: New. PRINT ON DEMAND Book; New; Publication Year 2017; Fast Shipping from the UK. No. book. Seller Inventory # ria9783639737547_lsuk

More information about this seller | Contact this seller

Buy New
US$ 66.20
Convert currency

Add to Basket

Shipping: US$ 5.03
From United Kingdom to U.S.A.
Destination, rates & speeds

7.

Ladigina, Jelena
Published by Globeedit (2014)
ISBN 10: 3639737547 ISBN 13: 9783639737547
New Quantity Available: > 20
Print on Demand
Seller:
Paperbackshop-US
(Wood Dale, IL, U.S.A.)

Book Description Globeedit, 2014. PAP. Condition: New. New Book. Shipped from UK. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000. Seller Inventory # LQ-9783639737547

More information about this seller | Contact this seller

Buy New
US$ 69.54
Convert currency

Add to Basket

Shipping: FREE
Within U.S.A.
Destination, rates & speeds

8.

Ladigina Je Ena
Published by GlobeEdit, United States (2014)
ISBN 10: 3639737547 ISBN 13: 9783639737547
New Paperback Quantity Available: 1
Seller:
The Book Depository EURO
(London, United Kingdom)

Book Description GlobeEdit, United States, 2014. Paperback. Condition: New. Language: Latvian . Brand New Book. Nabadz ba Eirop ir viens no tiem jaut jumiem, kas rada pla u atspogu ojumu masu komunik cijas l dzek os un ir viena no svar g k m ES politikas priorit t m. 2003. gad ES politik tika skaidri formul ti m r i samazin t str d jo o nabadz go skaitu k da u no Eiropas nodarbin t bas strat ijas par nabadz bu un soci lo atstumt bu. Lisabonas 2000. gada strat ija paredz ja redz jumu par soci li vienotu, k ar ekonomiski p rtiku u un konkur tsp j gu ES; t s neat emama da a ir soci l s atstumt bas un nabadz bas nov r ana. s gr matas pirmaj da autore apskata nabadz bas galvenos teor tiskos aspektus, nabadz bas c lo us un sekas. Otraj da tiek apskat ta kop j ekonomisk situ cija Latvij 2004. - 2012. gad, tiek analiz ts nabadz bas riska slieksnis, nabadz bas riska strukt ra un dinamika, k ar Latvijas soci l politika. Tre da a ir velt ta nabadz bas riska l menim ES valst s. Darbs b s noder gs visiem, kuru zin tnisk darb ba, m c bas vai intereses ir saist tas ar nabadz bu, t s izplat bu vai apkaro anu gan Latvij, gan ES valst s. Seller Inventory # KNV9783639737547

More information about this seller | Contact this seller

Buy New
US$ 93.96
Convert currency

Add to Basket

Shipping: US$ 3.91
From United Kingdom to U.S.A.
Destination, rates & speeds

9.

Ladigina Je Ena
Published by GlobeEdit (2014)
ISBN 10: 3639737547 ISBN 13: 9783639737547
New Softcover Quantity Available: > 20
Print on Demand
Seller:
California Books
(MIAMI, FL, U.S.A.)

Book Description GlobeEdit, 2014. Condition: New. This book is printed on demand. Seller Inventory # I-9783639737547

More information about this seller | Contact this seller

Buy New
US$ 100.00
Convert currency

Add to Basket

Shipping: FREE
Within U.S.A.
Destination, rates & speeds