Stock Image

Pedagogicko-Didakticka Praca U Ite a

Erich Petl K.

ISBN 10: 3640135296 / ISBN 13: 9783640135295
Published by Grin Verlag
New Condition: New Soft cover
From BuySomeBooks (Las Vegas, NV, U.S.A.)

AbeBooks Seller Since May 21, 2012 Seller Rating 5-star rating

Quantity Available: > 20

Buy New
List Price: US$ 19.90
Price: US$ 24.22 Convert Currency
Shipping: Free Within U.S.A. Destination, rates & speeds
Add to basket

30 Day Return Policy

About this Item

70 pages. Dimensions: 8.3in. x 5.8in. x 0.2in.Document from the year 2008 in the subject Pedagogy - Common Didactics, Educational Objectives, Methods, grade: -, Pedagogick fakulta Nitra - Slowakei, 45 entries in the bibliography, language: Slovakian, abstract: Pojem vchovno-vzdelvac proces ns nabda k tomu, aby sme ho chpali len ako innos zameran na vchovu a vzdelvanie. To za starie, klasick chpanie - iaci chodia do koly, aby zskali nov vedomosti, zrunosti a nvyky, aby boli vychovvan v slade s poiadavkami spolonosti a pod. Prirodzene, tieto lohy kola pln aj dnes, a bude j plni aj v budcnosti. Avak aj ten, kto sa priamo nezaober kolou, kolstvom a vchovou mldee, si uvedomuje, e v rmci tchto dvoch hlavnch loh - vchova a vzdelvanie - pln kola vea alch loh. Spomenieme aspo niektor z nich: - oblas vzdelvania (kognitvna): vedomosti, spsobilosti, formatvnos (rozvoj poznvacch schopnost), samostatnos, rozvoj schopnost, tvorivos, autodidakcia. . . , - oblas vchovy (postoje): citov oblas, sebavchova, hodnotov orientcia, sebahodnotenie, socializcia, empatia, socilno-komunikatvne zrunosti. . . - oblas psychomotorick (motorick zrunosti): pohybov zrunosti, prca s nstrojmi . . . Iste netreba osobitne przvukova, e poiadavky na vchovno-vzdelvac proces neustle rast. Jeho zdokonaovanie nkdy tak star ako kolovanie. To za mon dokladova viacermi snahami a mylienkami vetkch pokrokovch pedaggov. Skutonosou nkdy vak aj to, e skvalitovanie a prehlbovanie innosti vchovno-vzdelvacieho procesu sa stalo vemi aktulnym v naom dvadsiatom storo, najm v ostatnch desaroiach, o za spsoben obrovskm rastom mnostva poznatkov vo vetkch vednch odboroch. Tak zreteom na tento fakt pedagogika postrehla, e dochdza k disproporcii, k rozporu medzi poznatkami, rastcimi potrebami spolonosti a monosami jedinca, ale aj koly zvldnu narastajce mnostvo poznatkov. Tento rozpor na hnacou silou - initeom, ktor vedie pedaggo This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN. Bookseller Inventory # 9783640135295

Ask Seller a Question

Bibliographic Details

Title: Pedagogicko-Didakticka Praca U Ite a

Publisher: Grin Verlag

Binding: Paperback

Book Condition:New

Book Type: Paperback

About this title

Synopsis:

Document from the year 2008 in the subject Pedagogy - Common Didactics, Educational Objectives, Methods, grade: "-", Pedagogická fakulta Nitra - Slowakei, 45 entries in the bibliography, language: Slovakian, abstract: Pojem výchovno-vzdelávací proces nás nabáda k tomu, aby sme ho chápali len ako činnosť zameranú na výchovu a vzdelávanie. To za staršie, klasické chápanie - žiaci chodia do školy, aby získali nové vedomosti, zručnosti a návyky, aby boli vychovávaní v súlade s požiadavkami spoločnosti a pod. Prirodzene, tieto úlohy škola plní aj dnes, a bude já plniť aj v budúcnosti. Avšak aj ten, kto sa priamo nezaoberá školou, školstvom a výchovou mládeže, si uvedomuje, že v rámci týchto dvoch „hlavných " úloh - výchova a vzdelávanie - plní škola veľa ďalších úloh. Spomenieme aspoň niektoré z nich: - oblasť vzdelávania (kognitívna): vedomosti, spôsobilosti,formatívnosť (rozvoj poznávacích schopností), samostatnosť, rozvoj schopností, tvorivosť, autodidakcia..., - oblasť výchovy (postoje): citová oblasť, sebavýchova, hodnotová orientácia, sebahodnotenie, socializácia, empatia, sociálno-komunikatívne zručnosti... - oblasť psychomotorická (motorické zručnosti): pohybové zručnosti, práca s nástrojmi ... Iste netreba osobitne prízvukovať, že požiadavky na výchovno-vzdelávací proces neustále rastú. Jeho zdokonaľovanie někdy také staré ako školovanie. To za možné dokladovať viacerými snahami a myšlienkami všetkých pokrokových pedagógov. Skutočnosťou někdy však aj to, že skvalitňovanie a prehlbovanie účinnosti výchovno-vzdelávacieho procesu sa stalo veľmi aktuálnym v našom dvadsiatom storočí, najmä v ostatných desaťročiach, čo za spôsobené obrovským rastom množstva poznatkov vo všetkých vedných odboroch. Tak zreteľom na tento fakt pedagogika postrehla, že dochádza k disproporcii, k rozporu medzi poznatkami, rastúcimi potrebami spoločnosti a možnosťami jedinca, ale aj školy zvládnuť narastajúce množstvo poznatkov. Tento rozpor na hnacou silou - činiteľom, ktorý vedie pedagógo

"About this title" may belong to another edition of this title.

Store Description

BuySomeBooks is great place to get your books online. With over eight million titles available we're sure to have what you're looking for. Despite having a large selection of new books available for immediate shipment and excellent customer service, people still tell us they prefer us because of our prices.

Visit Seller's Storefront

Terms of Sale:

We guarantee the condition of every book as it's described on the Abebooks web
sites. If you're dissatisfied with your purchase (Incorrect Book/Not as
Described/Damaged) or if the order hasn't arrived, you're eligible for a refund
within 30 days of the estimated delivery date. If you've changed your mind about a book that you've ordered, please use the Ask bookseller a question link to contact us and we'll respond within 2 business days.

BuySomeBooks is operated by Drive-On-In, Inc., a Nevada co...

More Information
Shipping Terms:

Orders usually ship within 1-2 business days. Books are shipped from multiple locations so your order may arrive from Las Vegas,NV, Roseburg,OR, La Vergne,TN, Momence,IL, or Commerce,GA.

List this Seller's Books

Payment Methods
accepted by seller

Visa Mastercard American Express