When I was a Boy in Turkey

Ahmed Sabri

Published by Lothrop, Lee & Shepard Co., 1924
Used / cloth / Quantity Available: 0
Available From More Booksellers
View all  copies of this book

About the Book

We're sorry; this book is no longer available. AbeBooks has millions of books. Please enter search terms below to find similar copies.

Description:

18.5 x 12 cm 165 s, 16 fotoðraf, bez cildinde. Ahmed Sabri, atalarý Karaman’dan Balýkesir’in Kemer kazasýna göçmüþ bir aileden geliyordu. Yazar, kitabýnda aðýrlýklý olarak çocukluk ve gençlik dönemindeki aile çevresini, yetiþtiði çevrenin fiziki ve toplumsal özelliklerini, günlük yaþamý, bayramlarý, gelenek ve görenekleri, eðlence ve yeme-içme anlayýþýný gayet içten ve yalýn bir üslupla anlatmaktadýr. Ahmed Sabri, Rüþdiye mektebinden ve Mekteb-i Sultani’den sonra Mekteb-i Harbiye’ye kaydolur. Kitabýn bu sayfalarýnda 1910’larýn Ýstanbul’unu genç bir askerî öðrencinin kaleminden okuyoruz. II. Abdülhamid’in huzurunda askerî öðrenciler için verilen iftar yemeðini ve ayrýlýrken herbirine diþ kirasý olarak daðýtýlan yarým altýn lira yazarýn anýlarýnda satýr aralarýnda göze çarpan ilginç detaylar olarak karþýmýza çýkýyor. Harbiye Mektebi’nden mezun olduktan sonra jandarma teðmeni olarak Sivas’a gönderilen yazar burada Ermeni tehciri politikasý kapsamýnda yapýlanlara þahit olur. Bir süre askerliðe devam ettikten sonra Ýzmir üzerinden Atina’ya gider, vaftiz olur ve Hristiyanlýðý benimser. Her bakýmdan ilginç ve nadir bir hatýrat. Bookseller Inventory #

Bibliographic Details

Title: When I was a Boy in Turkey
Publisher: Lothrop, Lee & Shepard Co.
Publication Date: 1924
Binding: cloth
Book Condition: very good

AbeBooks offers millions of new, used, rare and out-of-print books, as well as cheap textbooks from thousands of booksellers around the world. Shopping on AbeBooks is easy, safe and 100% secure - search for your book, purchase a copy via our secure checkout and the bookseller ships it straight to you.

Search thousands of booksellers selling millions of new & used books

New & Used Books

New & Used Books

New and used copies of new releases, best sellers and award winners. Save money with our huge selection.

AbeBooks Home

Rare & Out of Print Books

Rare & Out of Print Books

From scarce first editions to sought-after signatures, find an array of rare, valuable and highly collectible books.

Rare Books

Textbooks

Textbooks

Catch a break with big discounts and fantastic deals on new and used textbooks.

Textbooks

More Books to Discover