Results (1 - 30) of 36

Show results for

Product Type

 • All Product Types
 • Books (36)
 • Magazines & Periodicals
 • Comics
 • Sheet Music
 • Art, Prints & Posters
 • Photographs
 • Maps
 • Manuscripts &
  Paper Collectibles

Refine by

Condition

Binding

Collectible Attributes

Free Shipping

Seller Location

 • All Locations

Seller Rating

ANANIASZ ZAJACZKOWSKI

Published by SKLAD GLOWNY W PANSTWOWYM INSTYTUCIE WYDAWNICZYM (1949)

Used
Softcover
First Edition

Quantity Available: 1

From: Voyager Books (Harpers Ferry, WV, U.S.A.)

Seller Rating: 4-star rating

Add to Basket
Price: US$ 15.50
Convert Currency
Shipping: FREE
Within U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: SKLAD GLOWNY W PANSTWOWYM INSTYTUCIE WYDAWNICZYM, 1949. Paperback. Condition: Used: Good. First Edition. SCARCE SOFTCOVER BOOK. NO WRITING OR MARKINGS IN TEXT. WEAR/FRAY TO COVERS PLUS TONING. FROM THE COLLECTION OF PROF. EDWARD STANKIEWICZ, A DISTINGUISHED YALE LINGUIST. I AM LISTING MORE THAN 1000 BOOKS FROM THIS COLLECTION, PLEASE TAKE A LOOK AT MY OTHER LISTINGS. Seller Inventory # SKU-63747

More information about this seller | Contact this seller 1.

Zajaczkowski, Ananiasz:

Published by Breslau, Nakladem. (1953)

Used

Quantity Available: 1

Add to Basket
Price: US$ 10.23
Convert Currency
Shipping: US$ 10.00
From Germany to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: Breslau, Nakladem., 1953. 126 S. Br. Bibl.-Ex. m. Schutzfolie u. Bibl.-Schild. Einband verfärbt. Seiten unaufgeschnitten. Papier leicht gebräunt. Seller Inventory # 48666CB

More information about this seller | Contact this seller 2.

Zajaczkowski, Ananiasz u. Jan Reychman.

Published by PWN,, Warszawa, (1955)

Used
Hardcover

Quantity Available: 1

From: Antiquariat Kai Groß (Gleichen OT Bischhausen, Germany)

Seller Rating: 5-star rating

Add to Basket
Price: US$ 17.90
Convert Currency
Shipping: US$ 9.37
From Germany to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: PWN,, Warszawa, 1955. Ln. 2, E L gestaucht. 167 S. , Ill., (Polska Akademia Nauk). Seller Inventory # 81063BB

More information about this seller | Contact this seller 3.

Zajaczkowski, Ananiasz und Jan Reychman:

Published by Warschau: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, (1955)

Used

Quantity Available: 1

Add to Basket
Price: US$ 25.57
Convert Currency
Shipping: US$ 11.25
From Germany to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: Warschau: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955. gebundene Ausgabe. Condition: Gut. 167 S., Einband leicht berieben. - In Polnisch. - Archiwa i zbiory polskie zawieraj du¿e ilości dokumentów orientalnych, przewa¿nie turecko-osmañskich, nieco krymsko-tatarskich i perskich. W wiêkszości s to korespondencje z Rzeczpospolit Polsk w adców Turcji Osmañskiej, Z otej Ordy, Krymu, Persji, czasem fermany w sprawach handlowych czy te¿ inne akta pañstwowe z kancelarii wschodnich, które si dosta y do naszych zbiorów. Dokumenty te, bêd ce świadectwem ¿ywych stosunków dawnej Rzeczypospolitej z Orientem, w wiêkszej czêści by y dot d niedostêpne naszym badaczom. Tylko ich t umaczenia, nie zawsze zreszt wierne, by y czasem wykorzystywane przez historyków. W nowszych czasach siêgali do orygina ów historycy-orienta-liści, ale wykorzystywali tylko niewielk ich czêśæ. Du¿e zbiory dokumentów orientalnych w Polsce by y wiêc do dziś prawie nie tkniête i nie opracowane. A nale¿y wzi æ pod uwagê, ¿e s to jedne z najwiêkszych zbiorów dokumentów orientalnych w Europie. Zachowa y siê one w du¿ej mierze mimo straszliwych zniszczeñ, którym uleg y archiwa polskie w latach 1939—1944, i dziś czekaj na wykorzystanie. Trudności korzystania z dokumentów orientalnych znajduj cych siê w archiwach polskich wyp ywaj nie tylko ze wzglêdów jêzykowych, ale i z odrêbności samego charakteru pism i orientalnych formu dyplomatycznych. Wymagaj one specjalnych umiejêtności i znajomości przedmiotu. Dziś, gdy Polska Ludowa rozpoczyna systematyczne udostêpnianie pracownikom naukowym swych zbiorów archiwalnych, zagadnienie wykorzystania licznych dokumentów orientalnych staje siê pal c potrzeb nauki polskiej. Wykorzystanie dokumentów orientalnych pozwoli na pog êbienie opracowania dziejów stosunków Polski z Turcj , Tatarszczyzn , Persj czy nawet dalszymi krajami Orientu. Oprócz tego dokumenty te bêd mia y du¿e znaczenie dla zbadania tak ma o dot d znanych stosunków handlowych Polski ze Wschodem, które w dziejach gospodarczych zarówno Polski, jak i krajów Orientu, odegra y donios rolê, zawa¿y y niew tpliwie na wielu ówczesnych wydarzeniach politycznych i znalaz y swe odbicie w wielu infiltracjach i wp ywach kulturalnych. Trudności stoj ce przed badaczem przystêpuj cym do korzystania z dokumentów orientalnych s znaczne. (Vorwort). Wir versenden am Tag der Bestellung von Montag bis Freitag. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 550. Seller Inventory # 801203

More information about this seller | Contact this seller 4.

Zajaczkowski, Ananiasz

Published by Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa (1958)

Used
Softcover
First Edition

Quantity Available: 1

From: Turn The Page (London, United Kingdom)

Seller Rating: 5-star rating

Add to Basket
Price: US$ 28.90
Convert Currency
Shipping: US$ 14.00
From United Kingdom to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1958. Soft cover. Condition: Very Good. 1st Edition. VG copy. Seller Inventory # 005245

More information about this seller | Contact this seller 5.

JAN REYCHMAN - ANANIASZ ZAJACZKOWSKI.

Published by TC Basbakanlik Devlet Arsivleri Genel Müdürlügü, Istanbul (1993)

Used
Softcover

Quantity Available: 1

From: Khalkedon Books, IOBA (Istanbul, Turkey)

Seller Rating: 5-star rating

Add to Basket
Price: US$ 27.00
Convert Currency
Shipping: US$ 18.62
From Turkey to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: TC Basbakanlik Devlet Arsivleri Genel Müdürlügü, Istanbul, 1993. Soft cover. Condition: Very Good. Paperback. Pbo. Roy. 8vo. (24 x 17 cm). In Turkish and English. [xxiv], 257, [5] p., 1 folding plate. (Handbook of Ottoman - Turkish diplomatics).= Osmanli - Türk diplomatikasi el kitabi. Translated into English by Andrew S. Ehrenkreutz. Seller Inventory # 016280

More information about this seller | Contact this seller 6.

Zajaczkowski Ananiasz

Published by Mouton (1961)

Used
Softcover
First Edition

Quantity Available: 1

From: Ideal Book Store (Whippany, NJ, U.S.A.)

Seller Rating: 2-star rating

Add to Basket
Price: US$ 44.00
Convert Currency
Shipping: US$ 4.95
Within U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: Mouton, 1961. Soft cover. Condition: Very Good. Dust Jacket Condition: Poor. 1st Edition. Wrappers,spine re inforced.in English,114 pages of text & photos. Seller Inventory # ABE-2104632399

More information about this seller | Contact this seller 7.

ANANIASZ ZAJACZKOWSKI

Published by PANSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE, WARSZAWA (1958)

Used

Quantity Available: 1

From: Biblioteca di Babele (Tarquinia, VT, Italy)

Seller Rating: 5-star rating

Add to Basket
Price: US$ 10.23
Convert Currency
Shipping: US$ 49.65
From Italy to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: PANSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE, WARSZAWA, 1958. Condition: BUONO USATO. POLSKA AKADEMIA NAUK INTERLINGUE Pagine leggermente ingiallite ai bordi causa tempo e con lievissima fioritura, tavole in nero fuori testo, brossura editoriale morbida, con titoli verdi, ingiallita, con fioritura, usura ai bordi e piccola mancanza alla cima La libreria offre per un periodo limitato uno sconto del 20% su tutti i suoi libri. Il prezzo originale dell'articolo era 10,00 euro. Seller Inventory # BLE4170-A70C

More information about this seller | Contact this seller 8.

Zajaczkowski, Ananiasz

Published by Wroclaw Nakladem Wroclawskiego Towarzystwa Naukowego 1948 (1948)

Used

Quantity Available: 1

From: John Randall (Books of Asia), ABA, ILAB (Rye, East Sussex, United Kingdom)

Seller Rating: 5-star rating

Add to Basket
Price: US$ 33.81
Convert Currency
Shipping: US$ 26.60
From United Kingdom to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: Wroclaw Nakladem Wroclawskiego Towarzystwa Naukowego 1948, 1948. First edition pp. 76, original wrappers. Prace Wroclawskiego Towarzystwa Naukowego. Travaux de la Societe des Sciences et des lettres de wroclaw. Seria A. nr 17. Wrappers worn & partially detached. Seller Inventory # 114221

More information about this seller | Contact this seller 9.

Jan Reychman - Ananiasz Zajaczkowski)

Published by KUBBEALTI FOTOKOPI, Istanbul (1993)

Used

Quantity Available: 1

From: Istanbul Books (Istanbul, Turkey)

Seller Rating: 3-star rating

Add to Basket
Price: US$ 49.00
Convert Currency
Shipping: US$ 12.50
From Turkey to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: KUBBEALTI FOTOKOPI, Istanbul, 1993. Condition: As New. THIS IS NOT AN ORIGINAL COPY. IT IS A PHOTOCOPY OF THE TITLE, BOUND IN BOOK FORMAT Editors: Translator: 304 pages. Seller Inventory # KUBBE2421

More information about this seller | Contact this seller 10.

Zarys dyplomatyki osmansko-tureckiej.: Zajaczkowski Ananiasz, Reychman

Zajaczkowski Ananiasz, Reychman Jan:

Published by Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955. (1955)

Used

Quantity Available: 1

From: POLIART Beata Kalke (Tworog, Poland)

Seller Rating: 5-star rating

Add to Basket
Price: US$ 46.07
Convert Currency
Shipping: US$ 19.37
From Poland to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955., 1955. Oprawa wydawnicza plotno.. Notka wydawnicza: Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955.; Wymiar bloku: 25cm.; Naklad: 1300; Uwagi: Obejmuje: paleografie, dyplomatyke i nauki pomocnicze historii.; Waga: 420g; Strony: 167, [1]s., [2]k. tabl. zloz.; Kategorie tematyczne: historia Polski dyplomacji nauki pomocnicze, nauka orientalistyka / history of Poland , science / Geschichte Polens , Wissenschaft ; Oprawa nieznacznie uszkodzona i przebarwiona, na tylnej okladce naklejka biblioteczna, rogi niektorych kart nieznacznie uszkodzone, skasowane pieczecie biblioteczne poza tym blok czysty. Pozycja w stanie wiecej niz dobrym. Seller Inventory # 22654

More information about this seller | Contact this seller 11.

Zajaczkowski, Ananiasz. [tran.]

Published by Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa (1957)

Used

Quantity Available: 1

From: The Book Gallery (Jerusalem, Israel)

Seller Rating: 5-star rating

Add to Basket
Price: US$ 50.00
Convert Currency
Shipping: US$ 15.79
From Israel to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1957. 8' 265 pp. Hard-cover, slightly faded and bumped at edges. Slightly yellowing pages. Book contains paintings. Else in good condition. The book is in : Polish. Seller Inventory # V 1109 89

More information about this seller | Contact this seller 12.

Zajaczkowski, Ananiasz & Jan Reychman

Published by Warszawa Panstwowe Wydawnictwo Naukowe 1955 (1955)

Used

Quantity Available: 1

From: John Randall (Books of Asia), ABA, ILAB (Rye, East Sussex, United Kingdom)

Seller Rating: 5-star rating

Add to Basket
Price: US$ 42.27
Convert Currency
Shipping: US$ 26.60
From United Kingdom to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: Warszawa Panstwowe Wydawnictwo Naukowe 1955, 1955. First edition pp. 166, illustrations. Polska Akademia Nauk. Komitet Orientalistyczny. VG, hardback. Seller Inventory # 114236

More information about this seller | Contact this seller 13.

Zajaczkowski, Ananiasz

Published by Warsaw Mouton & Co. 1961 (1961)

Used

Quantity Available: 1

From: John Randall (Books of Asia), ABA, ILAB (Rye, East Sussex, United Kingdom)

Seller Rating: 5-star rating

Add to Basket
Price: US$ 50.71
Convert Currency
Shipping: US$ 26.60
From United Kingdom to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: Warsaw Mouton & Co. 1961, 1961. First edition pp. 114, illustrations. VG, original wrappers. Seller Inventory # 111967

More information about this seller | Contact this seller 14.

Zajaczkowski, Ananiasz

Published by Warszawa Panstwowe Wydawnictwo Naukowe 1958 (1961)

Used

Quantity Available: 1

From: John Randall (Books of Asia), ABA, ILAB (Rye, East Sussex, United Kingdom)

Seller Rating: 5-star rating

Add to Basket
Price: US$ 59.17
Convert Currency
Shipping: US$ 26.60
From United Kingdom to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: Warszawa Panstwowe Wydawnictwo Naukowe 1958, 1961. First edition pp.304, 11 plates. Polska Akademia Nauk. Komitet Orientalistyczny. A very good used copy in original wrappers. Some pencil annotation. Seller Inventory # 203548

More information about this seller | Contact this seller 15.

Add to Basket
Price: US$ 76.71
Convert Currency
Shipping: US$ 12.35
From Germany to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: Warszawa, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, , 1963. 626 S., Originalbroschur (publisher's paper covers), gutes Exemplar (fine), (Prace Orientalistyczne XIII), (enthält die vollständige Faksimile - Ausgabe des Manuskripts / contains the complete facsimile - edition of the manuscript). Seller Inventory # 74822AB

More information about this seller | Contact this seller 16.

About this Item: 1937. Condition: Good. Krakow 1937 first editio. Nakladem Polskiej Akademii Umiejetnosci. no. 27. original printed octavo tan wraps. 3 photo plates of Koran pages. 108p. in French and in Polish. Near Good, cover is worn and has some small chips. Seller Inventory # a95931

More information about this seller | Contact this seller 17.

Zajaczkowski, Ananiasz & Jan Reychman

Published by Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe 1958 (1958)

Used

Quantity Available: 1

From: John Randall (Books of Asia), ABA, ILAB (Rye, East Sussex, United Kingdom)

Seller Rating: 5-star rating

Add to Basket
Price: US$ 84.53
Convert Currency
Shipping: US$ 26.60
From United Kingdom to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe 1958, 1958. First edition pp.xix, 238. Polska Akademia Nauk. Komitet Orientalistyczny. Original wrappers snagged at spine, darkened at edges, contents very good. Seller Inventory # 118714

More information about this seller | Contact this seller 18.

Zajaczkowski, Ananiasz

Published by Warsaw Panstwowe Wydawnictwo Naukowe 1962 (1962)

Used

Quantity Available: 1

From: John Randall (Books of Asia), ABA, ILAB (Rye, East Sussex, United Kingdom)

Seller Rating: 5-star rating

Add to Basket
Price: US$ 84.53
Convert Currency
Shipping: US$ 26.60
From United Kingdom to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: Warsaw Panstwowe Wydawnictwo Naukowe 1962, 1962. pp.13, 94 plates. Zaklad Orientalistyki Polskiej Akademii Nauk. A very good copy in original wrappers. Seller Inventory # 203333

More information about this seller | Contact this seller 19.

Zajaczkowski, Ananiasz.

Published by Warszawa, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe (1962)

Used
Softcover

Quantity Available: 1

From: Librarium of The Hague (The Hague, Netherlands)

Seller Rating: 5-star rating

Add to Basket
Price: US$ 89.49
Convert Currency
Shipping: US$ 31.03
From Netherlands to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: Warszawa, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962. Softcover. Crown quarto. Pp. 108. Comprising mainly of facsimile plates. Original printed wrappers bit faded. In a very good condition. ~ First edition. Seller Inventory # 9800

More information about this seller | Contact this seller 20.

Reychman, Jan, Ananiasz Zajaczkowski, Andrew S. Ehrenkreutz, Fanny E. David; Joseph S. Szyliowicz.

Published by The Hague, Mouton (1968)

Used
Hardcover

Quantity Available: 1

From: Librarium of The Hague (The Hague, Netherlands)

Seller Rating: 5-star rating

Add to Basket
Price: US$ 102.28
Convert Currency
Shipping: US$ 31.03
From Netherlands to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: The Hague, Mouton, 1968. Hardcover. Crown quarto. Pp. 232. many plates. Hardcover, bound in the original publisher's full cloth, with dust-jacket which is a bit edge worn; signature to first free endpaper. In a very good condition. ~ First edition. Publications in Near and Middle East Studies, Columbia University, Series A, VII. A set of gelatin silver print photographs, reproducing texts and artifacts related to the book is loosely inserted. [ADDED A COMPLIMENTARY COPY:] Joseph S. Szyliowicz: Political Change in Rural Turkey: Erdemli. (The Hague, Mouton, 1966). Hardcover with dust-jacket. In fine condition. Seller Inventory # 9847

More information about this seller | Contact this seller 21.

Zajaczkowski, Ananiasz

Published by Warszawa 1966. (1966)

Used
Softcover

Quantity Available: 1

Add to Basket
Price: US$ 125.29
Convert Currency
Shipping: US$ 9.93
From Germany to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: Warszawa 1966., 1966. 180 S. + ca. 80 S. faks. Taf. Erratabl. Br. Seller Inventory # 242519

More information about this seller | Contact this seller 22.

About this Item: Warszawa, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. Softcover. Crown quarto. Pp. 80. With over 30 facsimile plates. Original printed wrappers bit faded. In a very good condition. ~ First edition. Main text in Polish, stanzas in Turkish and in Ottoman Arab script. Seller Inventory # 9801

More information about this seller | Contact this seller 23.

About this Item: Krakow W Krakowie 1937, 1937. First edition pp,xxi, 108, 3 tables Polska Akademja Umiejetnosci, Prace komisji Orjentalistycznej nr 17, Memoires de la Commission Orientaliste no 27. VG, rebound in cloth. Seller Inventory # 111602

More information about this seller | Contact this seller 24.

About this Item: Warsaw W Krakowie 1934, 1934. First edition pp,xxvi, 196, 7 tables. Polska Akademja Umiejetnosci, Prace komisji Orjentalistycznej nr 17, Memoires de la Commission Orientaliste no 17. VG, rebound in cloth. Seller Inventory # 111398

More information about this seller | Contact this seller 25.

Zajaczkowski, Ananiasz

Published by Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe 1965 (1965)

Used

Quantity Available: 1

From: John Randall (Books of Asia), ABA, ILAB (Rye, East Sussex, United Kingdom)

Seller Rating: 5-star rating

Add to Basket
Price: US$ 128.48
Convert Currency
Shipping: US$ 26.60
From United Kingdom to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe 1965, 1965. First edition pp. 486, illustrations, original wrappers. Zaklad Orientalistyki Polskiej Akademii Nauk. A very good copy in original wrappers. Facsimile of manuscript and Polish translation. Seller Inventory # 118713

More information about this seller | Contact this seller 26.

Jan Reychman; Ananiasz Zajaczkowski

Published by Mouton de Gruyter (1968)

ISBN 10: 3110160412 ISBN 13: 9783110160413

Hardcover
New

Quantity Available: 15

Add to Basket
Price: US$ 153.52
Convert Currency
Shipping: US$ 3.71
From Germany to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: Mouton de Gruyter, 1968. Condition: New. This item is printed on demand for shipment within 3 working days. Seller Inventory # LP9783110160413

More information about this seller | Contact this seller 27.

Add to Basket
Price: US$ 153.42
Convert Currency
Shipping: US$ 31.03
From Netherlands to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: Warszawa, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. Softcover. Crown quarto. Pp. 87. With over 30 facsimile plates. Original extended Errata slip loosely inserted. Original printed wrappers bit shabby. In good condition. ~ First edition. Main text in Polish, stanzas in Turkish and in Ottoman Arab script. Seller Inventory # 9802

More information about this seller | Contact this seller 28.

Add to Basket
Price: US$ 153.42
Convert Currency
Shipping: US$ 31.03
From Netherlands to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: Warszawa, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958-61., 1958. Softcover. Two volumes. Crown quarto. Pp. ix, 238 facsimile plates; xvi, 207. Original printed wrappers. In a very good condition. ~ First edition. Volumes 2 and 3. In polish. Seller Inventory # 9904

More information about this seller | Contact this seller 29.

Zajaczkowski, Ananiasz.

Published by Warszawa, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe (1958)

Used
Softcover

Quantity Available: 1

From: Librarium of The Hague (The Hague, Netherlands)

Seller Rating: 5-star rating

Add to Basket
Price: US$ 153.42
Convert Currency
Shipping: US$ 31.03
From Netherlands to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: Warszawa, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958. Softcover. Crown quarto. Pp. xxiii, 63, 16. Plus 28 plates. Original printed wrappers. In a very good condition. ~ First edition. Seller Inventory # 9906

More information about this seller | Contact this seller 30.

Results (1 - 30) of 36