Results (1 - 2) of 2

Show results for

Product Type

 • All Product Types
 • Books (2)
 • Magazines & Periodicals
 • Comics
 • Sheet Music
 • Art, Prints & Posters
 • Photographs
 • Maps
 • Manuscripts &
  Paper Collectibles

Refine by

Condition

Binding

Collectible Attributes

 • First Edition
 • Signed
 • Dust Jacket
 • Seller-Supplied Images
 • Not Printed On Demand

Seller Location

 • All Locations

Seller Rating

About this Item: 8º: * 8 (*1 blanco) A-2B 8, gepag.: 16, 399 [1] pp., met een uitslaande plaat met 6 afbeeldingen van fantastische ceremonieën die bij de , 382, 4, 62, 414, en in zwang zouden zijn. Oorspronkelijk omslag. Saalmink II, p.1869 Zoals de titel ook aangeeft een vervolg op Swavings eerste boek over de godslasterlijke sprookjes van de R.K. Kerk, die hij naar zijn zeggen van nabij had leren kennen tijdens zijn jarenlang verblijf als militair in de zuidelijke provincies van het koninkrijk. In dit deel drijft hij de spot met de verering van relikwieën van heiligen, waarbij Jezus' voorhuid Swavings bijzondere belangstelling heeft, aangezien dat stukje vel van zeker lid, hetwelk men niet noemen mag zich in zeker vijf verschillende kerken en kloosters bevindt. De twee werken moeten veel opschudding hebben veroorzaakt, afgaand op de voorrede van zijn 'Reizen en lotgevallen' (1827), waarin Swaving zich de man noemt die zich bij het grootste gedeelte van Neerlands bevolking zoo verschrikkelijk gehaat gemaakt heeft, wiens werken openlijk van den kansel door de Roomsche priesterschaar tot in de afgrond der hel gedoemd werden, wiens persoon [.] onder het Roomsch gemeen als vogelvrij beschouwd werd, en wiens leven in de Zuidelijke Provincien des Rijks ieder oogenblik in gevaar stond. Seller Inventory # 18339

More information about this seller | Contact this seller 1.

Levensschets van prins Frederik van Brunswijk Lunenburg,: Swaving, Justus Gerardus

About this Item: 8º: 8, 182 pp., met een portretgravure van prins Frederik door J. Thomson naar Jackson en vier uitslaande platen in houtsnede, alle met afbeeldingen van de lijkplechtigheden voor de overleden prins. Later kartonnen omslag. Saalmink II, p.1869 Swaving, Reizen en lotgevallen (Dordrecht 1827); Wolff en Deken, Briefwisseling. Uitgegeven door P.J. Buijnsters (Utrecht 1987) II, p.635 Uit een aantal Engelse week- en dagbladen vervaardigde Swaving dit levensverhaal van de halve zwager van Nederlands koning Willem I en leermeester van de erfprins van Oranje. De begrafenis had hij zelf bijgewoond en wordt dus door hem uit de eerste hand beschreven. Na zijn ontslag uit militaire dienst voorzag Swaving met vertaalwerk voor Blussé en Van Braam in zijn levensonderhoud. Behalve deze biografie vertaalde hij 'Alexander I, Keizer van Rusland', 'Zes Maanden in de West-Indien', 'Dagverhaal eener Reize naar Siam en Cochin-China' en het achtdelige 'Leven van Napoleon' van Walter Scott. Dat hij puur en alleen voor het geld vertaalde, blijkt uit de voorrede van 'Swaving's reizen en lotgevallen', waar hij vertalen van alle broodwinningen de zwaarste, de vervelendste en de ondankbaarste noemt, want men blijft steeds het werktuig van een ander, en men eindigt veelal met half suf en stomp geschreven, dood arm naar zijn graf te verlangen. Een uitspraak die doet denken aan zijn oudtante Betje Wolff die, berooid uit Frankrijk teruggekomen, in 1800 aan haar Amsterdamse vriend Hendrik Vollenhoven schreef: Ik heb haast geen tyd om myne nagels te knippen, [.] omdat ik, zal ik nog een duitje verdienen, moet vertaalen dat ik kikhals. Seller Inventory # 18340

More information about this seller | Contact this seller 2.

Results (1 - 2) of 2