Results (1 - 8) of 8

Show results for

Product Type

 • All Product Types
 • Books (8)
 • Magazines & Periodicals
 • Comics
 • Sheet Music
 • Art, Prints & Posters
 • Photographs
 • Maps
 • Manuscripts &
  Paper Collectibles

Refine by

Condition

Binding

Collectible Attributes

 • First Edition
 • Signed
 • Dust Jacket
 • Seller-Supplied Images
 • Not Printed On Demand

Seller Location

 • All Locations

Seller Rating

Lybeck, Bertil (1887-1945)

Used

Quantity Available: 1

From: Hatt Rare Books ILAB & CINOA (Hägersten, N/A, Sweden)

Seller Rating: 4-star rating

Add Book to Shopping Basket
Price: US$ 192.47
Convert Currency
Shipping: US$ 17.77
From Sweden to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: Akvarell med guldfärg. Osignerad och odaterad omslagsskiss, möjligen utförd 1915, då Lybeck utförde några illustrationer för Julkvällen. 25,5 × 19 cm. Proveniens: Konstnärens kvarlåtenskap. Bertil Lybeck, bokillustratör och en mycket framstående tecknare, hade som ung med borgerlig bakgrund nekats av sin far att få utbilda sig till konstnär. En av hans vänner kom då på att övertyga fadern att låta Bertil få utbilda sig till reklamtecknare, som kunde anses vara ett i det närmaste hedervärt yrke med hopp om en inkomst. Tillstånd erhölls. Lybeck utbildade sig till reklamtecknare i England och gjorde senare såväl hyllade bokillustrationer som reklam. Under en kort tid efter faderns död kunde han med det arv som följde arbeta obehindrat med måleri, som var hans egentliga passion. Seller Inventory # 03230

More Information About This Seller | Contact this Seller 1.

Lybeck, Bertil (1887-1945) - [Barthel, Sven]

Used

Quantity Available: 1

From: Hatt Rare Books ILAB & CINOA (Hägersten, N/A, Sweden)

Seller Rating: 4-star rating

Add Book to Shopping Basket
Price: US$ 256.63
Convert Currency
Shipping: US$ 17.77
From Sweden to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: Blyerts och akvarell. Osignerad och odaterad, troligen utförd 1935, då Barthels bok utkom med omslag av Lybeck. 31,5 × 25 cm. Proveniens: Konstnärens kvarlåtenskap. Innehåller även reklam för Berzeliiterassen. Bertil Lybeck, bokillustratör och en mycket framstående tecknare, hade som ung med borgerlig bakgrund nekats av sin far att få utbilda sig till konstnär. En av hans vänner kom då på att övertyga fadern att låta Bertil få utbilda sig till reklamtecknare, som kunde anses vara ett i det närmaste hedervärt yrke med hopp om en inkomst. Tillstånd erhölls. Lybeck utbildade sig till reklamtecknare i England och gjorde senare såväl hyllade bokillustrationer som reklam. Under en kort tid efter faderns död kunde han med det arv som följde arbeta obehindrat med måleri, som var hans egentliga passion. Seller Inventory # 03192

More Information About This Seller | Contact this Seller 2.

Lybeck, Bertil (1887-1945)

Used

Quantity Available: 1

From: Hatt Rare Books ILAB & CINOA (Hägersten, N/A, Sweden)

Seller Rating: 4-star rating

Add Book to Shopping Basket
Price: US$ 256.63
Convert Currency
Shipping: US$ 17.77
From Sweden to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: Akvarell med guldfärg på tunt papper. Osignerad och odaterad, troligen utförd 1934, då minnesskriften i fråga utkom. 32 × 21 cm. Proveniens: Konstnärens kvarlåtenskap. Bertil Lybeck, bokillustratör och en mycket framstående tecknare, hade som ung med borgerlig bakgrund nekats av sin far att få utbilda sig till konstnär. En av hans vänner kom då på att övertyga fadern att låta Bertil få utbilda sig till reklamtecknare, som kunde anses vara ett i det närmaste hedervärt yrke med hopp om en inkomst. Tillstånd erhölls. Lybeck utbildade sig till reklamtecknare i England och gjorde senare såväl hyllade bokillustrationer som reklam. Under en kort tid efter faderns död kunde han med det arv som följde arbeta obehindrat med måleri, som var hans egentliga passion. Seller Inventory # 03229

More Information About This Seller | Contact this Seller 3.

Engström, Albert) - Lybeck, Bertil (1887-1945)

Used

Quantity Available: 1

From: Hatt Rare Books ILAB & CINOA (Hägersten, N/A, Sweden)

Seller Rating: 4-star rating

Add Book to Shopping Basket
Price: US$ 320.79
Convert Currency
Shipping: US$ 17.77
From Sweden to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: Detta porträtt av en sprättig Albert Engström utförde Strixkollegan Bertil Lybeck omkring 1928 som svar på Engströms karikatyr av Lybeck, publicerad i Söndagsnisse-Strix samma år. Lybecks skissblad publicerades dock först tio år senare (Söndagsnisse-Strix nr 22, 1938, s. 10). Där redovisar även Seth Bremberg i en artikel om Lybeck omständigheterna kring bildfäktningen: "Var Bertil Lybeck lat? Frågan kan vara motiverad av Albert Engströms-karikatyren från 1928 där texten och de på penseln uppträdda hjärtana skulle kunna tyda på något sådant. [Engströms bildtext löd: 'Bertil Lybeck / Tecknare och medmänniska som borde teckna litet mer än han gör.'] [.] Lybeck - som långt ifrån respektfullt kunde karikera sig själv [.] blev en aning irriterad av bilden och kvitterade uppmärksamheten genom att själv göra en karikatyr av Engström. Det stannade vid en skiss - här för första gången publicerad - men man anar dock hur underhållande det kan bli när två karikatyrister av rang drabbar samman i kärleksfull envig." I Brembergs artikel, som bifogas, berättas också den underhållande historien om hur den långe och gänglige Lybeck i ungdomen till sin stora överraskning blev frikallad från militärtjänst på grund av att han var för kort. Svenska konsulatet i London, där Lybeck vistades, hade i ett intyg misslyckats med att förvandla det engelska måttet korrekt, varpå svenska armén svarade att de inte hade användning för någon som endast var 97 cm lång. Blyertsteckning med omgivande små studier på ett skissboksblad. Osignerad. 25 x 18,5 cm. Litteratur: Avbildad, Söndagsnisse-Strix nr 22, 1938, s. 10. Seller Inventory # 03179

More Information About This Seller | Contact this Seller 4.

Lybeck, Bertil (1887-1945)

Used

Quantity Available: 1

From: Hatt Rare Books ILAB & CINOA (Hägersten, N/A, Sweden)

Seller Rating: 4-star rating

Add Book to Shopping Basket
Price: US$ 320.79
Convert Currency
Shipping: US$ 17.77
From Sweden to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: Tuschteckning. Signerad: "Lybeck". 29 x 25 cm. Originalteckning för illustrationen på sid. 63 i Adolph Törneros, "Sommar-Odyssé. Bref till C. A. N. [=C. A. Nicander] utgiven av Nils Azelius med illustrationer av Bertil Lybeck" ([Stockholm], Föreningen för bokhantverk, 1932). Resan som Törnberos beskriver i sina brev till nationskamraten och vännen C. A. Nicander ägde rum 1825. Törneros berör Eknäs friherreborg i sin berättelse om söndagen den 28 augusti: "Den 28 - söndagen - kring middagstiden afreste vi vidare, och efter en 4 mils färd genom mindre vackra trakter, togo vi af vid Kumla in på ett landskap, hvars physiognomi bar starkt syskontycke med Sörmland. Skogar, berg och sjö gruppera sig mera äfventyrligt, än på det likformiga Wikbolandet. Ett, tu, tre uppsticka öfver skogsbrynet tre tornspiror dristigt i höjden, tätt invid varandra: en helig skymning omhvärfver ovillkorligt fantasien, då den straxt vid första anblicken sjunker ner hela århundraden i tidernas schakt. Man känner sig i grannskapet af 1500-talet, och man missräknar sig ej. Det är Eknäs friherreborg man ser, ett verk af ett mägtigare och storsintare slägtes händer; ty det var fältherren Banér, som uppreste denna minnesvård öfver sig sjelf åt sin ätt".I kommentarerna till utgåvan av 1932 skriver Nils Afzelius om Ekenäs: "Ekenäs i Örtomta socken, Bankekinds härad [i Östergötland], är känt sedan början av 1400-talet och kom redan i början av nästa århundrade i den banérska släktens händer. Som slottets byggmästare uppges icke fältmarskalken Gustaf Banér (d. 1689), vilken tvärtom genom Karl XI:s reduktion nödgades att sälja egendomen, som därigenom för ett par årtionden kom ur släkten, utan dennes far, Per Banér. Slottet har dock sannolikt anlagts ännu tidigare, på 1500-talet. Det befann sig sedan under 150 år, 1727-1879, då hovmarskalken greve P. O. L. Klingspor köpte det, i samma släkts ägo och innehades 1825 av kammarjunkare Svante Banér. [.] Ekenäs slott är en typisk borg, starkt befäst för fientliga angrepp med vallgravar och vindbrygga, som ännu på Törneros' tid fanns kvar men nu ersatts av en välvd stenbro. Den mäktiga, rektangulara byggnaden, vars släta, vitmenade murar resa sig direkt från klippan invid sjön Teden, har två torn vid ena långsidans ändar och ett mitt på den motsatta fasaden. Dess siste ägare med det banérska namnet lät sätta istånd det på Törneros' tid ej så litet förfallna slottet". Seller Inventory # 03187

More Information About This Seller | Contact this Seller 5.

Lybeck, Bertil (1887-1945)

Used

Quantity Available: 1

From: Hatt Rare Books ILAB & CINOA (Hägersten, N/A, Sweden)

Seller Rating: 4-star rating

Add Book to Shopping Basket
Price: US$ 320.79
Convert Currency
Shipping: US$ 17.81
From Sweden to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: Akvarell och krita. Osignerad, daterad 24 mars 1909. 16,5 × 10 cm. Veckad och nött, några kantriss och spår av två lodräta veck, ojämna kanter. Proveniens: Bertil Lybecks partner, Florence (Lo) Winbergh, som stämplade en del av Lybecks konstnärliga kvarlåtenskap a tergo, dock inte denna bild utan framförallt vissa illustrationsoriginal. Nedanför porträttet och bilden av ett blödande hjärta återfinns en sorgsen liten dikt i blyerts: "Det bränner som eld i min panna / det fräter eviga sår i mitt bröst. / Jag längtar som ingen till ro och tröst / Bäst att tiga och tänka och vandra / Stum som stenen och stum som de andra."Bertil Lybeck är här 21 år gammal. Ständigt motarbetad av sin far som ansåg konstnärsbanan vara ett värdelöst yrke hade han ändå lyckats få studera några år i England vid Camberwell School of Arts and Crafts. Förevändningen var att han skulle bli något som var nästintill respektabelt och matnyttigt, nämligen reklamtecknare. Men det var målare han ville bli, och 1909 var året då han begav sig till Paris för fortsatta studier. Där kom han att stanna i många år, ett viktigt inslag i det svenska sällskapslivet och knuten till Maison Watteau. I Paris träffade han bl. a. Siri Derkert 1913, med vilken han senare fick barnen Liv och Sara. Han fann också med tiden sin roll som konstnär, inte som målare utan som en av sin tids främsta och mest belästa svenska illustratörer, med verk som Boccaccios Decameron (1918-22), Strindbergs Giftas (1928), Nils Holgerssons underbara resa (1931) och Törneros' Sommar-Odyssé (1932). Seller Inventory # 03881

More Information About This Seller | Contact this Seller 6.

Lybeck, Bertil (1887-1945)

Used

Quantity Available: 1

From: Hatt Rare Books ILAB & CINOA (Hägersten, N/A, Sweden)

Seller Rating: 4-star rating

Add Book to Shopping Basket
Price: US$ 834.05
Convert Currency
Shipping: US$ 17.77
From Sweden to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: Blyertsteckning. Osignerad. 25,5 × 38,5 cm. Proveniens: Konstnärens kvarlåtenskap. Förlaga för etsningen "Motiv från Cagnes" (25,7 x 39,5 cm), som ingick i Föreningen för Grafisk konsts portfölj för 1931 (nr 44 i katalogen för minnesutställningen i Konstnärshuset, Stockholm 1952). Seller Inventory # 03181

More Information About This Seller | Contact this Seller 7.

Lybeck, Bertil (1887-1945)

Published by [ENGLISH: "Quartier Latin", and original watercolour and crayon drawing by Swedish artist Bertil Lybeck (1887-1945), unsigned and undated but no later than 1915. Provenance: The artist's estate. One of Lybeck's most well-known etchings, with the same title, was based on this drawing and excuted in 1915.] (1945)

Used

Quantity Available: 1

From: Hatt Rare Books ILAB & CINOA (Hägersten, N/A, Sweden)

Seller Rating: 4-star rating

Add Book to Shopping Basket
Price: US$ 1,924.72
Convert Currency
Shipping: US$ 17.77
From Sweden to U.S.A.

Destination, Rates & Speeds

About this Item: [ENGLISH: "Quartier Latin", and original watercolour and crayon drawing by Swedish artist Bertil Lybeck (1887-1945), unsigned and undated but no later than 1915. Provenance: The artist's estate. One of Lybeck's most well-known etchings, with the same title, was based on this drawing and excuted in 1915.], 1945. Akvarell och krita. Osignerad. 33 × 41 cm. Utförd senast 1915. Proveniens: Konstnärens kvarlåtenskap. Förlaga för en av Lybecks mest kända etsningar, Quartier Latin (1915, 24,3 × 32,2 cm). Den ingick i Föreningen för Grafisk konsts portfölj för 1919 och som nr 238 i katalogen över minnesutställningen i Konstnärshuset, Stockholm 1952."Bertil Lybecks 'Quartier latin' är en humoristisk skildring från bohêmlivet i det gamla studentkvarteret i Paris. Ett konstnärspar som inte äger så mycket som en säng är stadd på flyttning i nattens stillhet från en vindskupa till en annan. Han går före och bär sängkläderna på huvudet, hon kommer trippande efter i sin tunna schal - bärande på en fågelbur" (Gunnar Wengström, "Grafisk konst", Studiekamraten 1928). Seller Inventory # 03180

More Information About This Seller | Contact this Seller 8.

Results (1 - 8) of 8