Siop y Morfa BA

Siop y Morfa BA

Blaen y Coed
Ffordd Derwen Y RHYL, United Kingdom LL182LS

+44 07736543156

Joined September 27, 2000

Seller Rating:

5-star rating, Learn more about seller ratings

About this seller

Sefydlwyd Siop y Morfa gan y perchennog, Dafydd TIMOTHY, ym 1980 yn nhref glan môr Y RHYL ar arfordir gogledd-ddwyreiniol Cymru. Wedi 29 mlynedd o fasnachu ar y Stryd Fawr, rydw i bellach yn marchnata o gartref, yn gwerthu o stoc sylweddol o lyfrau ail-law a hynafol o Gymru yn ogystal â phynciau cyffredinol, ffeithiol yn bennaf. Rydw i hefyd yn cynnig gwasanaeth cyfieithu llawrydd Cymraeg-Saesneg ac yn Aelod cofrestredig o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ This Welsh-orientated shop was established in 1980 by the proprietor, Dafydd TIMOTHY, in the seaside town of RHYL, on the north-east Wales coast at the mouth of the river Clwyd which winds its way along the beautiful valley of Dyffryn Clwyd, a length of about 25 miles. Following 29 years of trading on the High Street, I now trade from home, selling from a large stock of secondhand and antiquarian books, covering not only Wales, but a range of general subjects, mainly non-fiction. I also offer a freelance translation service - Welsh/English and a registered member of the Association of Welsh Translators and Interpreters.

Search Siop y Morfa BA

Seller catalogs

Terms of Sale

Dafydd TIMOTHY; T/a Siop y Morfa.
Cyfeiriad/Address: 'Blaen y Coed', Ffordd Derwen, Y RHYL. Sir Ddinbych. CYMRU.
LL181TR.
E-bost/email: dafydd@siopymorfa.com
Ffôn/tel: 0773 6543156
Rhif TAW/VAT No.: 771069620

Postage extra at cost; cheques in sterling or extra charge for dollars; Paypal;
Bank Transfer.


Shipping Terms

Shipping costs are based on books weighing 2.2 LB, or 1 KG. If your book order is heavy or oversized, we may contact you to let you know extra shipping is required.