Illustrerad Svensk Litteraturhistoria (2, PT. 1 )

 
9781236332066: Illustrerad Svensk Litteraturhistoria (2, PT. 1 )

This historic book may have numerous typos and missing text. Purchasers can usually download a free scanned copy of the original book (without typos) from the publisher. Not indexed. Inte illustrerad. 1897 edition. Utdrag: ...Rousseauanismen, tidens andra mäktiga tankevåg, med dess kraf på natur och känsla gent emot kulturens öfverförfining och klara men ock kalla förståndsmässighet samt med dess starka framhäfvande af individens rätt. Denna strömning hade redan förut mötts med sympati i vårt land; nu fann den i revolutionsnaturen Thomas Thorild en mäktig förkämpe, som djärft proklamerade sina ofta ytterst originella satser. Men det är icke blott de utländska filosofernas tankeströmningar, som--mer eller mindre intensivt uppfattade--sysselsätta tiden. Icke sällan finna tidens oroliga sinnen tillfredsställelse i en svärmisk mystik. En af de ädlaste riktningarna inom denna grupp är den Svedenborgska teosofien, som alltjämt vann talrika adepter. Men dessutom närdes mystiken inom mindre allvarliga, ofta af charlataner framburna riktningar, som omhuldades af de ordnar, hvilka frodigt växte upp och särskildt i hertig Karl och hans krets ägde främjare och intresserade arbetare. Äfven flera af dessa ordnar besjälades dock af ädla syften och stodo ursprungligen i upplysningens tjänst, såsom fallet var både med frimurareorden och med den direkt mot jesuiterorden riktade illuminatorden. Men mycken vidskepelse var ock förknippad därmed och mysticismen gjorde marken mottaglig för allt slags vantro. Så omspann Rosenkrenzerorden med sitt nät--hvari voro inväfda både alkemiskt guldmakeri och tron på omedelbart umgänge ej blott med de döde, utan med Gud själf--icke så få eljes klarsynte andar. T. o. m. de...

"synopsis" may belong to another edition of this title.

(No Available Copies)

Search Books:Create a Want

If you know the book but cannot find it on AbeBooks, we can automatically search for it on your behalf as new inventory is added. If it is added to AbeBooks by one of our member booksellers, we will notify you!

Create a Want